Skogsindustrierna

Stigande priser även på förpackningsmaterial och massa

Dela

Den starka efterfrågan på skogsindustrins produkter håller i sig och leder till stigande priser. Det gäller trävaror, men Skogsindustrierna konstaterar i sin senaste marknadsrapport att även priserna på förpackningsmaterial och massa har stigit kraftigt. En del av förklaringen ligger i en betalningsvillig amerikansk marknad.

– Samtidigt som priserna stiger på papper och massa har produktion och leveranser från de svenska bruken varit i stort oförändrad. Det tyder på en oväntat stark efterfrågan, konstaterar Katrin Heinsoo, analytiker inom papper och massa på Skogsindustrierna. 

USA fortsätter att vara den snabbast växande marknaden för svensk skogsindustri. Byggvirke går starkt, men även exporten av papper och kartong ökar.  

– Hittills i år har exporten av papper till USA ökat med 17 procent jämfört med förra året och det är i huvudsak förpackningsmaterial som efterfrågas. Massaexporten går också bra till USA. Här ökade leveranserna med hela 60 procent till och med april, säger Katrin Heinsoo.  

Den positiva utvecklingen beror sannolikt på den tydliga återhämtningen av den amerikanska ekonomin och på en ökad efterfrågan på produkter du konsumerar i hemmet, menar Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna: 

– Den starka ekonomiska utvecklingen kan kopplas till att penning- och finanspolitiken är väldigt expansiv i USA, i kombination med att människor vistats mer hemma och bland annat konsumerar mer trävaror och beställer mer varor för hemleverans. Då går det åt mer förpackningsmaterial. 

Ett betalningsvilligt USA har drivit upp priserna på svenska trävaror, eftersom produktionen inte har ökat i samma takt som efterfrågan. Ändå har sågverken satt produktionsrekord under våren.  

– Efterfrågan förväntas vara fortsatt hög under sommaren. Därefter finns det tecken på en lugnare utveckling i takt med att de mest akuta behoven mättats i USA, men även i Storbritannien. Det bör ge utrymme att tillgodose en eftersatt efterfrågan även i andra länder och regioner och det kommer i sin tur fortsätta att driva världsmarknaden framåt, säger Christian Nielsen, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.  

Den starka trävarumarknaden har också varit en bidragande orsak till en återstart av flera sågverk i framförallt norra Sverige.  

– Det här är av stor regional betydelse och skapar förutsättningar för ett levande Sverige. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står till exempel skogsnäringen för upp till 10 procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta, säger Kerstin Hallsten. 

Kerstin Hallsten spår en fortsatt god utveckling för skogsindustrin även post-pandemin. 

– De globala klimatutmaningarna och det tydliga klimatfokuset i samhället och i olika länders återstartsprogram pekar på en fortsatt ökad efterfrågan på förnybara, cirkulära material och produkter. Därför är en tryggad tillgång på råvara från den svenska skogen av yttersta vikt för skogsindustrin och i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Kerstin Hallsten. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum