Sveriges läkarförbund

Stockholm behöver dubbelt så många läkare i primärvården 

Dela

Region Stockholm har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. I sin redovisning till Socialstyrelsen framhåller regionen att 60 procent av de patienter inom regionen som är listade på en vårdcentral också är listade på en namngiven läkare. Det motsvarar knappt hälften av stockholmarna totalt. Enligt regionen har också minst 80 procent av de äldre som bor på så kallat särskilt boende en fast läkare. Sveriges läkarförbund är kritiska till den bild som ges, då läkarna ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken.

- Region Stockholm behöver, lågt räknat, dubbelt så många läkare inom primärvården för att varje läkare ska kunna ansvara för ett rimligt antal invånare enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Att ha en fast läkare på pappret är inte mycket värt om den läkaren inte har tid för dig, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening. 

Enligt lag ska alla ges möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården. Men en fast läkare måste också ha tid för patienten när denne är i behov av vård. Det ger patienten trygghet och personalen förbättrad arbetsmiljö, så att fler vill jobba kvar på våra vårdcentraler. Först då uppnås också de positiva samhällsekonomiska effekterna av fast läkare i primärvården, med god kontinuitet och tillgänglighet. Forskning visar att det är kostnadsbesparande, avlastar akut- och sjukhusvård och främjar hälsoförebyggande insatser.  

För att kunna säkra alla regionens invånares rätt till en fast läkarkontakt behöver Region Stockholm satsa stort på primärvården. Det är inte hållbart att läkarna ansvarar för dubbelt så många invånare som de borde för att kunna räcka till åt alla. 

- Flera regioner har gått före i primärvårdsfrågan och den pågående omställningen till en nära vård. I exempelvis Jönköping, Södermanland, Värmland, Östergötland och Gotland har politiker beslutat om målsättningar vad gäller ett begränsat antal invånare per primärvårdsläkare. Region Stockholm, som är landets rikaste region, borde inte vara sämre, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet. 

Läkarförbundets krav på Region Stockholm: 

  • Besluta om en målsättningför hur många listade invånare varje läkare ska ansvara för, utifrån Socialstyrelsens rekommendetioner.   
  • Ta fram en strategi för fast läkare med rimligt listningstak till alla invånare i regionen, utifrån det tydliga målet. 
  • Stärk finansieringen till primärvården utifrån ett redan förändrat och utökat uppdrag. 

Statliga riktvärden 

Socialstyrelsen rekommenderar att varje heltidsarbetande primärvårdsläkare som är specialist i allmänmedicin ska ansvara för, i genomsnitt 1 100 invånare. Läkare som genomför sin specialistutbildning i allmänmedicin (ST-läkare) och som kommit tillräckligt långt för att ansvara för egna invånare rekommenderas ansvara för hälften så många, 550 invånare. 

Om Läkarförbundets uträkning 

Vi har tagit hänsyn till: 

  • att ST-läkare också bedöms kunna ansvara för egna invånare – ungefär hälften så många som en specialist i allmänmedicin 
  • att dagens primärvårdsläkare arbetar 85 procent, i genomsnitt  
  • att ST-läkarna arbetar 93 procent i genomsnitt 
  • att många ST-läkare är helt lediga (de flesta för föräldraledighet) 

Uträkningen tar inte hänsyn till: 

  • den tid som försvinner från specialistläkarna på grund av chefs- eller fackliga uppdrag, sjukdom, forskning, föräldraledighet, tjänstledighet, med mera. 

Tabell, uträkning och källor finns i bifogad dokument. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 55 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

Norrbotten behöver dubbelt så många läkare på hälsocentralerna22.6.2022 11:34:56 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Norrbotten har idag 2 192 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Norrbotten behöver därför minst 113 nya läkare på vårdcentralerna/hälsocentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Gävleborg behöver dubbelt så många läkare på hälsocentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Gävleborg har idag 1 939 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Gävleborg behöver därför minst 113 nya läkare på vårdcentralerna/hälsocentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Dalarna behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Dalarna har idag 2 122 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Dalarna behöver därför minst 126 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Västmanland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Västmanland har idag 2 190 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Västmanland behöver därför minst 125 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Örebro län behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 15:29:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Örebro län har idag 2 035 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Örebro behöver därför minst 127 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum