Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia

Stockholms gatunamn ges ut i en reviderad utgåva

Dela

Varför heter något Böcklingbacken, Långpannestigen eller Ånghästparken? Vilka var Mamsell Josabeth, Staffan Sasse och Vackra Nanna som fått ge namn åt platser i staden? Vad betyder Akalla, Rinkeby och Skarpnäck?

Omslag ”Stockholms gatunamn”. Form: Bitte Granlund.
Omslag ”Stockholms gatunamn”. Form: Bitte Granlund.

Om det och många fler platser, gator, parker och torg i Stockholm kan du läsa om i Stockholms Gatunamn. 

Denna i ordets bästa mening populärvetenskapliga monografi upplevde fem tryckningar under åren 1982–1984. Tio år senare kom en reviderad utgåva med nytillkomna gatunamn. År 2005 gavs en utökad, reviderad och bearbetad utgåva ut.

Nu är det dags igen. Hela 800 nya gatunamn har tillkommit i denna fjärde utökade och reviderade utgåva av Staffan Nyström.

Boksläpp

Tid: Torsdag 2 juni kl.18.00-19.30

Plats: Stadsmuseet i Stockholm

Program: Bokens redaktör och medförfattare Staffan Nyström presenterar boken i ett samtal med arkitekturhistorikern Martin Rörby.

Om författaren

Staffan Nyström är professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid Uppsala universitet. I 25 år verksam i Stockholms stads namnberedning, bland annat som dess ordförande. Satffan Nyström är ordförande i Ortnamnssällskapet i Uppsala samt delegat i FN:s ortnamnsorgan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Hans främsta forskningsintressen är smånamn, urbana namn, namnteori samt nationell och internationell namnvård och namnplanering.

Kontakt med förlaget

Anna Brodow Inzaina
projektledare/produktionskoordinator
mobil: 076-12 31 602
epost: anna.brodow.inzaina@stockholm.se

För pressbilder och pressexemplar av boken kontakta förlaget. 

Fakta

Redaktör och medförfattare: Staffan Nyström
Form: Bitte Granlund
Ämnesord: Stockholm; Stockholmiana; Stadsdelar; Gatunamn; Kulturhistoria;

ISBN 978-91-7031-336-3
Utgivningsdatum: 2022-06-02
Utgiven på Stockholmia förlag
800 sidor

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Omslag ”Stockholms gatunamn”. Form: Bitte Granlund.
Omslag ”Stockholms gatunamn”. Form: Bitte Granlund.
Ladda ned bild
Sidor ur boken. Form: Bitte Granlund.
Sidor ur boken. Form: Bitte Granlund.
Ladda ned bild
Sidor ur boken. Form: Bitte Granlund.
Sidor ur boken. Form: Bitte Granlund.
Ladda ned bild
Sidor ur boken. Form: Bitte Granlund.
Sidor ur boken. Form: Bitte Granlund.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia
Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och StockholmiaStockholmia – forskning och förlag, tidigare Kommittén för Stockholmsforskning är Stockholms stads eget förlag och har sedan 1936 haft i uppdrag att initiera och publicera angelägen forskning om Stockholm. Förlagets motto är ”lättillgängligt på vetenskaplig grund”. stockholmia.stockholm.se