Stockholms stad

Stockholms modernaste cykelbana invigd

Dela

Stockholms stad har invigt den nya cykelbanan längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden.
Den 1 350 meter dubbelriktade cykelbanan gör sträckan till en av Stockholms modernaste och utgör ett viktigt pendlingsstråk i stadens cykelplan samt ingår i regionens prioriterade cykelvägnät

Sträckan är en av innerstadens mest trafikerade cykelstråk med flöden upp till 10 000 cyklister per dygn. Den nya cykelbanan har fått full bredd 4,5 meter och förbättrad belysning, säkrare gångpassager över cykelbanan och bättre tillgänglighet till grönområden.

- Det är en glädje att kunna presentera det som har blivit kanske Stockholms bästa cykelsträcka. En viktig standardhöjning som kommer göra skillnad för de många cyklister som passerar här dagligen, säger Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén.

Den 13 april 2015 fattade trafik- och renhållningsnämnden ett genomförandebeslut gällande cykelsträcken längs med Norr Mälarstrand.

Arbetet har pågått sedan 24 september 2015 och beräknas vara helt färdigt innan årsskiftet beroende på väder.

Kontakt: Anders Porelius, pressansvarig, trafikkontoret 076-1226137

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum