Stockholms stad

Stockholms stad får dispens för effektivt bekämpningsmedel mot råttor

Dela

Stockholms stad har fått beviljat att använda bekämpningsmedlet Racumin mot brunråttor. Beslutet och dispensen är utfärdad av Kemikalieinspektionen och är giltigt i sex månader.

- Vi ser positivt på beslutet som nu ger oss en bättre förutsättning att bekämpa det akuta problemet med råttor i Stockholms innerstad, säger Tommy Tuvunger skadedjurssamordnare på trafikkontoret.

Råttpopulationen i Stockholms innerstad har ökat kraftigt det senaste året. Sedan den 30 juni 2015 har staden inte fått använda det tidigare beprövade bekämpningsmedlet, eftersom företaget som tillverkar Racumin inte hade ansökt om förnyat godkännande och produkten därför blivit otillåten.

De nya fångstfällorna och den typ av bekämpningsmedel som därefter använts har inte varit så effektiva som staden önskat.

- Klimatet har också påverkat, säger Tommy Tuvunger. Förra vintern var mild. Det har varit en lång varm sommar och höst vilket har medfört att det funnits mycket föda att tillgå.

- Vi vet att Racumin är ett effektivt bekämpningsmedel och att vi inom kort kommer att märka av resultat, säger Tommy Tuvunger.

Förutom fällor och bekämpningsmedel har staden arbetat med att ersätta gamla skräpkorgar mot nya råttsäkra samt beskärning av buskar. Detta arbete fortsätter och är viktigt i och med råttbekämpningen.

Dispensen gäller under 180 dagar, det vill säga fram till den 20 maj 2017.

Kontakt: Tommy Tuvunger, skadedjurssamordnare , telefon: 076-122 78 76

Anders Porelius, pressansvarig 08-508 262 82

Nyckelord

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum