Stockholms stad

Stockholms stads kulturstipendiater 2017

Dela

Kulturnämnden har fattat beslut om vilka som tilldelas stadens kulturstipendier 2017. Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på vad konstnären ifråga har tillfört Stockholms kulturliv på senare tid.

De 20 stipendierna på 40 000 kronor vardera fördelas inom bildkonst, illustration, foto, film, musik, dans, teater och litteratur. Mottagare av stadens kulturstipendier 2017 är:

Bildkonst
Liva Isaksson
Santiago Mostyn
Maria Fröhlich
Joanna Lombard
Tommy Sveningsson

Konsthantverk
Anton Alvarez

Illustration
Bim Eriksson

Fotografi
Lena Granefelt

Film
Alexandra-Therese Keining
Matīss Kaža

Musik
Petter Wallenberg
Marit Bergman
Isabella Lundgren
Natalya Pasichnyk
Micaela Gustafsson

Dans
Erik Linghede
Sebastian Lingserius

Teater
Tomas Rajnai

Litteratur
Christina Herrström Schildt
Therese Bohman


För kontakt:
Tomas Andersson
tf kommunikationschef
Kulturförvaltningen
Telefon: 076-123 19 87
Mejl: tomas.j.andersson@stockholm.se

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum