Stockholms stad

Stockholms stads kulturstipendiater 2017

Dela

Kulturnämnden har fattat beslut om vilka som tilldelas stadens kulturstipendier 2017. Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på vad konstnären ifråga har tillfört Stockholms kulturliv på senare tid.

De 20 stipendierna på 40 000 kronor vardera fördelas inom bildkonst, illustration, foto, film, musik, dans, teater och litteratur. Mottagare av stadens kulturstipendier 2017 är:

Bildkonst
Liva Isaksson
Santiago Mostyn
Maria Fröhlich
Joanna Lombard
Tommy Sveningsson

Konsthantverk
Anton Alvarez

Illustration
Bim Eriksson

Fotografi
Lena Granefelt

Film
Alexandra-Therese Keining
Matīss Kaža

Musik
Petter Wallenberg
Marit Bergman
Isabella Lundgren
Natalya Pasichnyk
Micaela Gustafsson

Dans
Erik Linghede
Sebastian Lingserius

Teater
Tomas Rajnai

Litteratur
Christina Herrström Schildt
Therese Bohman


För kontakt:
Tomas Andersson
tf kommunikationschef
Kulturförvaltningen
Telefon: 076-123 19 87
Mejl: tomas.j.andersson@stockholm.se

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum