Stockholms stad

Stockholms stads utredning av sfi på Astar AB slutförd

Dela

En av stadens utbildningsanordnare för sfi, Astar AB, har granskats i en utredning genomförd av Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen. Utredningen visar på flera allvarliga brister inom bland annat lärarbehörighet, betygssättning samt avtalade mervärden. Staden ger nu Astar en kort tidsfrist för att åtgärda samtliga områden med brister, annars hävs avtalet.

En av stadens utbildningsanordnare för sfi, Astar AB, har granskats i en utredning genomförd av Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen. Utredningen visar på flera allvarliga brister inom bland annat lärarbehörighet, betygssättning samt avtalade mervärden. Staden ger nu Astar en kort tidsfrist för att åtgärda samtliga områden med brister, annars hävs avtalet.

 

Avtalet med Astar AB för sfi-undervisning tecknades i juli år 2016. Under våren år 2017 konstaterade arbetsmarknadsförvaltningen att det fanns olika brister, vilket påtalades för leverantören under ett flertal uppföljningar, både skriftligen och muntligen. Fortsättningsvis under år 2017 samt in på år 2018 har Astar AB inte lyckats åtgärda samtliga områden. Ett intagsstopp för nya elever infördes i februari 2018. Under tiden har staden genomfört en noggrann utredning som nu är klar.

Utredningen visar på flera allvarliga brister inom bland annat betygssättning, lärarbehörighet och frånvaron av avtalade mervärden. Stockholms stad ger företaget en kort tidsfrist för att åtgärda samtliga påtalade brister. Under tiden utgår vite tills samtliga brister åtgärdats. Om Astar AB inte lyckas, kommer staden att häva avtalet.

- Att stockholmare får en god utbildning med behöriga och kompetenta lärare och goda möjligheter till vidare studier eller jobb är det mest viktiga för oss, säger Bengt Jönsson, chef för Vuxenutbildning Stockholm. - Här visar utredningen att Astar inte följt avtalet med staden, brustit i kontroll, dolt information och heller inte åtgärdat brister i tid, vilket är väldigt allvarligt, fortsätter Bengt Jönsson.

- Utredningen visar att Stockholms stads vuxenstuderande inte fått den kvalitet som utlovats, säger Bengt Jönsson. - Vårt uppdrag månar om stockholmaren och inte minst de många nyanlända som läser sfi. Nu ställer vi stora krav på att Astar ska åtgärda detta inom kort tid och fungerar inte det, kommer vi att avsluta samarbetet, avslutar Bengt Jönsson.

Utredningen går att begära ut från arbetsmarknadsförvaltningens diarium.

För frågor om ovanstående går det bra att kontakta

Anna Sundin, verksamhetschef

anna.sundin@stockholm.se

08-50835540

Nyckelord

Kontakter

ArbetsmarknadsförvaltningenArja Lindholm, kommunikationschef

Jobbtorg Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm inklusive SFI, samordning av och samhällsorientering för nyanlända, samordning av övergripande arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor samt det kommunala uppföljningsansvaret för 16–19-åringar.

08-508 35 516arja.lindholm@stockholm.se

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att stödja stockholmare till hållbart arbete och studier. Kärnverksamheten består av vuxenutbildning inklusive undervisning i svenska för invandrare (sfi) och arbetsmarknadsinsatser genom Jobbtorg Stockholm. Vi erbjuder också samhällsorientering samt har det samordnande och övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor. Vi ska:

  • Få fler stockholmare att studera
  • Minsta ungdomsarbetslösheten genom riktade insatser
  • Skapa möjligheter för anställningar i staden
  • Stärka samverkan med arbetsgivare
  • Utveckla stadens skolor som erbjuder vuxenutbildning

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Stockholms stads Yrkeshögskola Frans Schartaus Handelsinstitut växer inom hotellnäring samt filmproduktion29.1.2019 14:03:05Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstitut bedriver eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar sedan 1865 och fick idag förtroendet att fortsätta erbjuda utbildningarna Läkemedelstekniker samt Projektledning: Hållbara Möten & Event som båda var uppe för omsök. Schartau beviljades därtill även starttillstånd för två helt nya utbildningar, Shiftleader Hotell samt Produktionsledare för spelfilm och tv-drama.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum