Stockholms studentbostäder, SSSB

Stockholms Studentbostäder får klartecken av Stockholms stad till planerandet av 50 nya studentbostäder i Hammarbyhöjden

Dela

Stockholms studentbostäder planerar att bygga 50 nya studentlägenheter i stadsdelen Hammarbyhöjden i södra Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad beslutade i går vid sitt sammanträde att påbörja planarbetet för att möjliggöra byggandet av det nya flerbostadshuset.

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete. Sedan tidigare har Exploateringsnämnden beslutat att ge markanvisning för området till stiftelsen. Det innebär att marken inom planområdet kommer att upplåtas med tomträtt till Stockholms studentbostäder när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket väntas ske i november 2023. Marken kommer att ägas av staden.

Stockholms studentbostäder vill göra en tillbyggnad till befintligt flerbostadshus i tre våningar, Hammarbyhemmet. Fastigheten byggdes av den intilliggande Hammarbykyrkan 1966, och ägs av Stockholms studentbostäder sedan 1999. Förslaget innebär att ett lamellhus i fyra till fem våningar byggs i sluttningen ner mot tunnelbanespåren.

– Under flera år har vi arbetat systematiskt med att definiera möjliga förtätningar och intressanta markanvisningsområden i syfte att skapa nya studentbostäder och öka bostadsbeståndet i citynära och campusnära områden. För oss är beslutet från staden en viktig och positiv signal. Med detta beslut så kan vi fortsätta vår expansion i söder om söder, som är så attraktivt för våra studenter, säger Ingrid Gyllfors VD på Stockholms studentbostäder.

Stockholms studentbostäder är inne i en stor expansionsfas genom nyproduktion med en byggtakt med cirka 100–300 bostäder per år. Förutom utbyggnaden av Hammarbyhemmet, byggs 166 lägenheter i Björkhagen och 800 nya hem för studenter på Lappkärrsberget vid Stockholms universitet. Vidare pågår bygglovsprojektering för Jerum (Väbeln 3) och detaljplanearbete för fler bostäder vid Fyrtalet (Rio 7) och Forum (Roslagsbanan 18), i centrala Stockholm, vilket innebär att stiftelsen är på väg mot sitt långsiktiga mål med 10000 bostäder i SSSBs bestånd.

Fakta om fastigheten och platsen

Fastigheten Klokryparen 6 ligger i södra Stockholm. Den befintliga byggnaden ligger i charmiga Hammarbyhöjden strax söder om Södermalm, en av många söderförorter som växte upp under 1950- och 60-talen med låghus och gott om gröna ytor. Tunnelbanestation Skärmarbrink ligger med ca 5 minuters gångavstånd från byggnaden.

Hammarbyhemmet är byggt 1966 i tre våningar och köptes av församlingen som äger den intilliggande Hammarbykyrkan 1999. Huset innehåller mest studentrum men även några lägenheter. Planområdet omfattar cirka 1 500 kvm och inrymmer fastigheten Klokryparen 6 samt del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1. Ny bebyggelse föreslås trappas ner mot spårområdet och följa den kuperade terrängen, med syftet att tydliggöra slänten genom den nya bebyggelsen och samtidigt säkerställa Hammarbykyrkans visuella inslag i stadsbilden. Marken inom planområdet kommer att upplåtas med tomträtt till Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och ägs av Stockholms stad.

Kontakter

Länkar

Om

Stockholms studentbostäder, SSSB
Stockholms studentbostäder, SSSB
Körsbärsvägen 2
114 23 Stockholm

https://www.sssb.se/

Vi har funnits i över 60 år och är störst på studentbostäder i Sverige. Vi siktar högt i enlighet med vår vision: ”Med attraktiva hem för studenter skapar vi framtid”. Vi erbjuder olika typer av studentbostäder, allt ifrån korridorsrum till ettor och familjelägenheter över hela Stockholm. Vi är en kundnära organisation med uppdraget att vara en fastighetsägare som erbjuder kåranslutna studenter i Stockholm ett trivsamt och prisvärt boende.

Vi är i dagsläget inne i en intensiv utvecklingsfas av vårt fastighetsbestånd genom nyproduktion. Dagens fler än 8 000 studentbostäder kommer att utökas de kommande åren med mål om att bygga minst 2 000 nya studentbostäder i en takt om cirka 200 per år. Just nu pågår en utbyggnad av studentbostadsområdet Lappkärrsberget, där vi ska skapa cirka 800 nya studentbostäder.

När vi beskriver oss själva säger vi att vi är ”Av studenter. För studenter. Med studenter”. Vi drivs i stiftelseform av vår ägare och grundare Stockholms studenters centralorganisation och jobbar alltid med studenten i fokus.

Följ Stockholms studentbostäder, SSSB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms studentbostäder, SSSB

Fler campusnära studentbostäder ökar Stockholms attraktionskraft som studentstad16.7.2021 06:05:00 CEST | Pressmeddelande

I dag får alla som sökt plats på universitet och högskolor i Stockholm i höst besked om de har kommit in. Alltför ofta grumlas glädjen i att bli antagen till sin drömutbildning i oro och ångest över att hitta ett boende i bostadsbristens Stockholm. Nu hoppas vi på gemensamma insatser från privata aktörer, Stockholms kommuner och region Stockholm för att vända trenden och förhindra att Stockholm halkar efter som studentstad. Fram till 2030 kommer det att behövas minst 6 000 nya studentbostäder för att tillgodose studenternas boendebehov och skapa fortsatt efterfrågan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum