Upplands Väsby kommun

Stockholms universitet utökar det digitala samarbetet med Väsby Makerspace

Dela

Stockholms universitet lär av Väsbys förskoleverksamhet när man prövar och reflekterar kring den nationella digitaliseringsstrategin och kommande revideringar i läroplanen. Sedan hösten 2017 pågår ett samarbete mellan SU och Väsby Makerspace, riktat till förskolelärarstudenter inom digital didaktik, alltså forma hur digitalisering ska användas i undervisningen.

Det utökade samarbetet mellan SU och Väsby Makerspace innebär att SU får ta del av hur förskoleverksamheterna jobbar samt pröva och reflektera kring den nationella digitaliseringsstrategin och kommande revideringar i läroplanen.

I Väsby Makerspace finns både en bred och områdesspecifik kompetens inom digital utveckling som redan idag används av Väsbys skolor, från förskola till gymnasium. Huvudmännen, både kommunal och fristående regi, har investerat pengar och tid för att säkerställa att lärarna får den fortbildning som krävs för att kunna stärka eleverna i att förstå och använda digitala system och tjänster. Där ingår också att källkritiskt kunna granska medier, information och algoritmer.

- I de litteraturseminarier jag håller på universitet kombinerar jag min praktiska kunskap och erfarenhet inom det digitala området. Att kunna lägga fokus och tyngd vid digitaliseringens omvälvande kraft i förskolan och förändrad praktik, höjer var och ens arbete till en ny nivå, säger Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningskontoret.

I enlighet med nya riktlinjer från regeringen, som träder i kraft 1 juli 2018, höjs kraven på att lärare inom grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning ska ha kunskap och kompetens inom digitalisering kopplat till skolans olika ämnen. Redan från 1 juli 2017 har det funnits möjlighet att förbereda och starta upp utbildning och kompetensökning för befintliga lärare, vilket Väsby gjort.

För oss innebär samarbetet att vi kan knyta ihop vår teoretiska och forskningsbaserade utvecklingsmiljö med en praktisk kunskap. Vi kan på så sätt utveckla förskollärarutbildningen och öka förståelsen hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Då vi samarbetar med andra lärosäten, exempelvis KTH, kan vi rita kartan tillsammans. Tittar vi i backspegeln borde vi ha påbörjat detta arbete tidigare. Nu fokuserar vi på att höja förskollärarstudenternas digitala kompetens, säger Anna Åkerfeldt universitetslektor inom avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet.


Kontakt:

Per Falk, IT strateg och processledare på utbildningskontoret, 0739-10 46 23

Anna Åkerfeldt, universitetslektor Stockholms universitet, avdelningen förskollärarutbildning och förskoleforskning, 0707218141

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 87
194 80 Upplands väsby

08-590 970 00http://www.upplandsvasby.se/

Upplands Väsby kommun har idag över 45 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Följ Upplands Väsby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Upplands Väsby kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum