Umeå kommun

Stöd att söka när Umeå400 växlar upp

Dela

Nästa år firar Umeå 400 år med stadsprivilegier. Umeå400-projektet hoppas att många vill vara med i firandet och siktar på ett program som bygger på samverkan. Nu växlar Umeå400 upp med ett stöd för ideella föreningar att söka med start 18 maj.

2022 är det 400 år sedan Umeå fick stadsprivilegier. Nu planeras ett firande för invånarna, förenings- och näringslivet, besökare och alla andra. Jubileumsåret ska sätta fokus på Umeås historia och utveckling och befästa Umeå som en ledande kultur- och idrottsstad i Sverige. Liksom under kulturhuvudstadsåret 2014 kommer samverkan, delaktighet och engagemang att vara viktiga i firandet.

- Det är viktigt att föreningslivet har så bra förutsättningar som möjligt för att kunna engagera sig. Därför är jag glad att kommunfullmäktige för 400-årsprojektet beslutat om ett förstärkt ekonomiskt stöd till föreningsbyrån. Det ger större möjligheter för den ideella sektorn att delta i firandet, säger projektledaren Dan Vähä.

Föreningsstödet
Stödet som ideella föreningar kan söka ska vara för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i Umeås 400-årsfirande. Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under jubileumsåret. Handläggning görs fem gånger under perioden. 

Det ekonomiska stödet kan ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister söka och det gäller sådant som har en tillfällig karaktär. Med stödet vill kommunen att fler ska ha möjligt att vara med i firandet.

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som tagits fram för jubileet:

  • Älvslandskapet
  • Blicka mot framtiden
  • Cirkulär ekonomi och hållbarhet
  • Demokrati
  • Staden Umeå fyller år
  • Umeå ur ett historiskt perspektiv.

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta vid och de ska genomföras i Umeå kommun. Det är också möjligt att söka stöd för en förstärkning eller extra programpunkt vid ett befintligt evenemang, till exempel en festival. Mer finns att läsa på www.umea400.se

En grafisk profil för medskapande
Våren 2021 riggar och rustar Umeå400-projektet som bäst. Planeringen sker i samverkan med många olika aktörer och det är mycket som planeras nu för att genomföras nästa år. Programbyggandet är en viktig del i den här planeringsfasen och för det behövs en grafisk profil.

Umeå400-projektet vill att många ska vara med och bygga programmet med massor av olika aktiviteter. Den grafiska profilen för Umeå400 är ett kreativt och lekfullt uttryck som är tänkt att omfamna alla berättelser om Umeå i går, i dag och i framtiden.

Som en del i byggandet finns en guide till hur den grafiska profilen för Umeås 400-årsfirande ska användas och som också beskriver de olika delarna som ingår. Hur logotyp, linjeteckningar, färger, teckensnitt och bilder ska användas för att ge ett tydligt och enhetligt visuellt intryck. Det grafiska är tänkt att inspirera men ska också bidra till en effektiv och enhetlig kommunikation. Den grafiska profilen ger stora möjligheter till kreativitet och medskapande. 

www.umea400.se finns manualen och annat material att ladda ner. 

Om Umeå400-projektet
Staden Umeå fick sina stadsprivilegier 2022 och det ska firas. Enligt den utredning som kommunfullmäktige ställt sig bakom bör Umeås 400-årsfirande blicka mot framtiden med fokus på att stärka Umeå som ledande kultur- och idrottsstad samt främja besöksnäringen.

Firandet ska samordnas med civilsamhället, föreningar, näringsliv med mera och samverkan är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat jubileumsår. Det historiska perspektivet ska även lyftas in i utformningen av jubileumsåret. Umeås historia kan lyftas med olika kommunikationsinsatser som texter, foto och filmat material. Umeås historia finns till stor del i älvslandskapet och har hög prioritet i utveckling av jubileumsåret.

Umeå fick sina stadsprivilegier 22 juni 1622 och dagen uppmärksammas med ett särskilt jubileumsprogram. Dessutom kommer Umeå400 tillsammans med Visit Umeå att arrangera en särskild stadsfestival som ska bli en upplevelse för Umeåborna och besökare.

Ett hållbart framtida samhälle där cirkulär ekonomi (delningsekonomi) är ett viktigt temaområde under 2022. Här söker Umeå400 samverkan med universiteten i Umeå, RISE och Curiosum. Lika viktigt är det att engagera unga, både i skolan och på fritiden.

Arbetet med Umeås 400-årsfirande är organiserat som ett projekt i Umeå kommun, med Umeå kommunfullmäktiges presidium som styrgrupp. Mer om hur projektet är organiserat, kontaktuppgifter och nyheter om kommande programpunkter finns på www.umea400.se

Kontakt för mer info

Dan Vähä
Projektledare
070-665 45 60
dan.vaha@umea.se

Robert Tenevall
Kulturkonsulent
090-16 16 22
robert.tenevall@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

 

 

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet16.6.2021 17:37:17 CEST | Pressmeddelande

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum