Statens medieråd

Stöd för bvc-samtal om medier sprids nationellt

Dela

De uppmärksammade illustrationerna kring familjers medieanvändning, som presenterades av Statens medieråd i början av året, sprids nu till landets samtliga barnavårdscentraler. De ska användas i samtal med småbarnsföräldrar.

Bilderna föreställer småbarn, föräldrar och familjer i vanliga mediesituationer. Illustrationerna är en del av ett pedagogiskt material, som ska underlätta och inspirera till samtal i barnavårdscentralers kontakter med föräldrar.

Materialet har tagits fram i samarbete mellan Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län och Statens medieråd och har under våren testats på barnavårdscentraler i stockholmsområdet. Här är ett par av reaktionerna:

”Har aldrig hört så bra och positiv respons kring detta ämne. De [föräldrarna, vår anm.] tyckte att det var mycket intressant och aktuellt och att de kunde prata om detta hur länge som helst. Så det uppskattades enormt.”

Sandra Frey, barnsjuksköterska, Solna BVC

”Sammanfattningsvis; bra och tydligt material. Jag kommer att använda bilderna på alla mina föräldragrupper framöver.”

Ulrika Juhlin, distriktssköterska, BVC Traneberg

Malin Bergström, med. dr. och barnpsykolog, har drivit projektet från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Hon säger:

– Det är en viktig uppgift för föräldrar i dag att redan tidigt vara med och dela, vägleda och ibland begränsa medieanvändningen hos sina barn. Det här materialet fungerar utmärkt som en öppning för diskussion och reflektion, både enskilt och i grupp. Det är uppenbart att föräldrar verkligen vill prata om hur medier används av dem själva och deras små barn.

Helena Dal är ansvarig för projektet från Statens medieråd. 

– Vi börjar komma ifrån diskussionen om ”skärmtid” och i stället tala om hur digitaliseringen påverkar hur vi förhåller oss till varandra. Det är glädjande att kunna främja denna diskussion även kring de barn som ännu inte börjat skolan. Vanor grundläggs tidigt, och föräldrarna är barnets viktigaste resurs, säger hon.

Ladda ner bildkorten Familjeliv, små barn och medier (pdf) 

Ladda ner bildkorten/illustrationerna i jpg-format

Illustrationerna får användas i samband med publicering om Familjeliv, små barn och medier med angivande av: Illustration: Lotta Sjöberg, Statens medieråd

Ladda ner stöd för samtal för Familjeliv, små barn och medier (pdf)

Fakta om små barn och internet

  • 15 procent av tvååringarna använder internet dagligen.

  • De flesta treåringar har varit på nätet.

  • 42 procent av femåringarna använder internet minst några gånger i veckan.

Källa: Småungar & medier 2015

 "Citat

"Det är glädjande att kunna främja denna diskussion även kring de barn som ännu inte börjat skolan."
  - Helena Dal, verksamhetsansvarig information och vägledning, Statens medieråd

Kontakter

Bilder

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

”En bild säger mer än tusen ord”- Statens medieråd ger unga verktyg att avslöja könsnormer i bildspråket12.12.2017 06:00Pressmeddelande

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum