Region Örebro län

Stöd till bredbandsutbyggnad i länet

Dela

En leveranssäker uppkoppling är i många fall helt avgörande för privatpersoner, företag och samhällsfunktioner i dagens Sverige. Ett robust bredbandsnät som når alla delar av länet underlättar för de länsinvånare som vill bo och verka på landsbygden samtidigt som vi som samhälle står bättre rustade att möta kriser likt coronapandemin.

- Jag skulle därför vilja påstå att en utbyggnad av bredbandsnätet är en våra absolut viktigaste framtidsfrågor, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Regeringen har gett Post- och Telestyrelsen, PTS, i uppdrag att administrera en ny modell för statligt investeringsstöd. Totalt har regeringen avsatt 2,85 miljarder kronor för åren 2020-2025 varav 1,6 miljarder kronor ska betalas ut i år.

- Hur mycket av detta som kommer Örebro län till del vet vi inte, men vi hoppas att de tre prioriterade grupperna som nämnden tagit beslut om, bäst påskyndar det, säger Nina Höijer.

De prioriterade grupperna är:

  • Underlätta för eller påskynda anslutningar till hushåll
  • Underlätta för eller påskynda för näringsliv, företagande och andra verksamheter
  • Ta hänsyn till efterfrågan från slutanvändare

- Vår förhoppning är att dessa prioriteringar ska förstärka den positiva trend vi just nu ser i Örebro län där vi har den fjärde högsta ökningstakten i landet avseende närhet till snabbt bredband. Det är något som skapar goda förutsättningar för att fler ska ansluta sig, säger Nina Höijer.

- Om vi inom Region Örebro län tillsammans med länets kommuner och övriga samverkansparter fortsätter att visa engagemang och driv i frågan samtidigt som länets invånare och företag väljer att ansluta sig när möjlighet ges finns goda förutsättningar att nå de nationella och regionala mål som finns kopplade till bredbandsutbyggnaden, säger Nina Höijer.

Kontakt

Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-085 34 10

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nina Höijer
Nina Höijer
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Händelse på Universitetssjukhuset Örebro – mannen som hotade är gripen6.7.2021 19:17:24 CEST | Pressmeddelande

Under eftermiddagen på tisdagen mottog personalen på en av psykiatrins verksamheter på Universitetssjukhuset Örebro ett hot från en person som hotade att skada sig själv och andra. Händelsen är nu avbruten och avspärrningen är borttagen. Ingen person kom till skada under händelsen och allt återgår nu till det normala. Psykiatrins akutmottagning kommer att åter öppna i ordinarie lokaler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum