Umeå kommun

Stöd till digitalisering på boenden och i parkverksamhet

Dela

Två initiativ får medel ur kommunens utvecklingsanslag för digitalisering: Äldrenämnden får 7 miljoner kronor för att investera i trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden. Tekniska nämnden får 600 000 kronor i investeringsmedel för att effektivisera och förbättra arbetsmiljö i parkdrift och 700 000 kronor för test av sensorer i offentliga rum.

Ny teknik för att skapa trygghet

Äldrenämndens initiativ handlar om att införa och använda ny modern trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden i äldreomsorgen, alltså teknik för att utan dröjsmål uppmärksamma om boende behöver hjälp och stöd. Det omfattar till exempel trygghetslarm, bildlarm, rörelselarm, positioneringslarm och olika typer av sensorer.

Effektivisera gräsklippning och testa sensorer

Tekniska nämndens ena initiativ handlar om att effektivisera gräsklippning i närhet av högtrafikerade vägar och samtidigt öka säkerhet för personalen. Manuell gräsklippning i närhet av högtrafikerade vägar innebär en olägenhet för både personal och trafikanter. Trafik måste ledas om och personal befinner sig i en utsatt position i trafikmiljö. Med hjälp av gräsklippningsrobotar löses båda dessa problem. Det blir också positiva effekter för miljön i och med övergång till eldrivna fordon.

Tekniska nämnden vill också testa och utvärdera möjlighet att med hjälp av teknik och sensorer skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling. Med sensorer går det att samla in stora mängder data som sedan kan analyseras för att skapa nya smarta tjänster, både för medborgare och för alla som är intresserade. Teknik och fastighet har startat en ”Smart stad-grupp” som ska titta på vilka möjligheter som finns och hur de bäst ska nyttjas.

Om utvecklingsanslaget

Sedan 2021 finns ett utvecklingsanslag för digitalisering för kommunens verksamheter. Det ska vara ett stöd för att stärka utvecklingsförmågan och över tid sänka kommunens driftskostnader med hjälp av digitalisering och digital transformation. Utvecklingsanslaget består 2022 av 6 miljoner kronor i driftsmedel och 19,5 miljoner kronor i investeringsmedel. I november tog kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslut om vilka initiativ som skulle beviljas medel i den första omgången. I den andra omgången beviljas alltså äldrenämnden och tekniska nämnden investeringsmedel.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum