Linköpings kommun – Politik

Stöd till Funkis som ger barn med NPF en meningsfull fritid

Dela

Funkis är en verksamhet som erbjuder barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) fritidsaktiviteter samt stöd till föräldrar och syskon. Genom en satsning från Allians för Linköping kan familjer från Linköping fortsätta kunna ta del av Funkis verksamhet och det stöd som erbjuds där.

I Linköping ska alla barn kunna få en meningsfull fritid. Barn med NPF kan emellertid uppleva svårigheter med att ta del av offentliga lekplatser och andra aktiviteter för barn och därför är verksamheter som Funkis, som kan erbjuda ett alternativ som är bättre anpassade för barn med NPF och deras familjer, så viktiga.   

– Det känns verkligen bra att Funkis, som tidigare finansierats av Arvsfonden nu kan fortsätta. Social- och omsorgsnämnden kommer att finansiera verksamheten för familjer från Linköping och förhoppningen är att även regionen kan bidra så att verksamheten kan fortsätta i oförminskad omfattning. Det är bra för barn med NPF och det är bra för deras familjer, säger Fredrik Lundén (M), kommunalråd.

Stödet kommer att vara en del av Allians för Linköpings internbudgetssatsningar i social- och omsorgsnämnden. Beslut om social- och omsorgsnämndens internbudget tas den 21 oktober.

 

Kontakter

Fredrik Lundén (M)Kommunalråd och arbetsmarknadsnämndens ordförande

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Stödpaket till Linköpings elitidrott 202030.9.2020 10:09:26 CESTPressmeddelande

Pandemin har slagit hårt mot stora delar av samhället, så också mot Linköpings elitidrott. Extra hårt drabbade är kommunens arenaidrotter som bär på stora kostnader i kombination med uteblivna publikintäkter och med en sponsormarknad i gungning. Statens stöd har inte heller varit tillräckliga. Allians för Linköping har därför tagit fram ett stödpaket som ska kunna ge stöd till elitidrotten under rådande pandemi.

Fler vägar till egen försörjning10.9.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Allians för Linköping avsätter resurser i sin budget för att skapa nya vägar till egen försörjning. Under två års tid satsas på tre tjänster som helt ska fokusera på att ta fram extratjänster i kommunen. Genom kommunens överenskommelse med Arbetsförmedlingen kan dessa riktas mot försörjningsstödstagare. Detta kommer både skapa fler vägar till egen försörjning men också bidra till kommunens långsiktiga kompetensförsörjning inom bristyrken.

Ansvar för Linköping i en osäker tid - Allians för Linköpings budget för 20212.9.2020 10:30:00 CESTPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner och regioner och många kommuner har tvingats stoppa både planerade investeringar och satsningar. Även Linköping har påverkats av krisen och det osäkra läge som råder kring skatteintäkter, utbetalning av försörjningsstöd framkallat av en förändrad arbetslöshet samt bristen på tydliga besked från staten om stöd till Sveriges kommuner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum