Center mot våldsbejakande extremism

Stöd till kommuners arbete mot våldsbejakande extremism har utvärderats

Dela

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) anordnade under tisdagen den första juni en digital samling för kommuner. Under webbinariet presenterades en utvärdering av centrets behovsanpassade stöd till kommuner i deras arbete mot våldsbejakande extremism. Utvärderingen har utförts av Ramboll Management Consulting på uppdrag av CVE och visar att kommunerna överlag är nöjda med stödet.

Sedan starten 2018 har CVE ett mobilt stödteam som erbjuder vägledning till Sveriges samtliga kommuner. Ramboll har genomfört en enkät- och intervjustudie riktad till 86 kommuner som på något sätt varit i kontakt med CVE. Enkäten uppnådde en svarsfrekvens på 73 procent (63 svarande). För att få en fördjupad förståelse genomfördes intervjuer med sammanlagt 12 kommuner. Svaren täcker in såväl större som mindre kommuner. Det vanligaste stödet från CVE är hjälp med att ta fram lokala lägesbilder (29 procent) följt av stöd att uppmärksamma radikalisering (25 procent).

Enligt utvärderingen visar enkäten och intervjuerna att kommunerna överlag är nöjda med stödet och beskriver att CVE är lyhörda och anpassar insatsen efter kommuners specifika förutsättningar. Utvärderingen konstaterar dock att vissa kommuner behöver mer vägledning för att ta sig framåt i arbetet mot våldsbejakande extremism. Utvärderingen rekommenderar därför CVE att ge mer konkreta riktlinjer hur kommuner bör arbeta och även marknadsföra sig i syfte att nå fler kommuner med behov.

- Vi har tagit till oss av rekommendationerna och planerar att börja jobba mer uppsökande. Framöver kommer mobila stödteamet höra av sig till kommuner som vi bedömer kan behöva hjälp, säger Jonas Trolle chef för Center mot våldsbejakande extremism.

- Vi är i färd med att ta fram ett konkret metodstöd riktat till socialtjänst och polis med rekommendationer kring hur man kan gå tillväga för att utreda oro för våldsbejakande extremism. En expertgrupp har tillsatts som ska kvalitetssäkra kunskapsunderlaget som kommer att testas i några pilotkommuner. Målet är att materialet är helt klart i slutet av 2022, säger Sari Römpötti senior rådgivare och ansvarig för CVE:s mobila stödteam.

Expertgruppen består av:
• Torbjörn Forkby, professor institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
• Marianne Kristiansson, professor institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
• Jennie Sivenbring, universitetslektor, Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet
• Malin E Wimelius, docent och lektor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet


Utvärderingen bifogas och går att ladda ner på www.cve.se

För mer information:
Jenny Sonesson, pressansvarig CVE, jenny.sonesson@cve.se 073-41 24 207

Dokument

Om

Center mot våldsbejakande extremism
Center mot våldsbejakande extremism
Box 1386
111 93 Stockholm

08-527 44 200http://www.cve.se

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå).

Följ Center mot våldsbejakande extremism

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Center mot våldsbejakande extremism

Ny rapport om vit makt-miljön30.6.2020 14:58:30 CEST | Pressmeddelande

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) presenterar en kunskapsöversikt om vit makt-miljön i Sverige. Kunskapsöversikten tar upp miljöns ideologiska särart och likhet med övriga högerextrema strömningar, dess historia, aktivitet och symboler. Rapporten är en sammanställning av forskning och annan kunskap om ämnet. CVE kommer att publicera liknande kunskapsmaterial om andra våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige.

Rädda Barnen och CVE startar stödtelefon mot extremism17.1.2020 11:25:09 CET | Pressmeddelande

Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism, dit till exempel oroliga anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan ringa. Arbetet sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan offentliga och idéburna sektorn. Rädda Barnen ansvarar för den dagliga verksamheten. Telefonen kommer att vara tillgänglig för personer i alla åldrar och startar i mars.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum