Svenska kyrkan

Stöd till rohingyer på flykt

Dela

Allt fler rohingyer flyr våldet och förföljelsen i Myanmar. Sedan våldet intensifierades i augusti har över 600 000 människor sökt skydd i Bangladesh, hälften är kvinnor och barn. Svenska kyrkans internationella arbete stöder insatser för de som anlänt till lägren längs den bangladeshiska gränsen.

Insatserna ska förbättra livet för flyktingar som nu bor i tillfälliga skydd och lever under svåra förhållanden. Det handlar om att säkerställa att de har tak över huvudet, mat, hygienartiklar, rent vatten och skydd.

Våldet mot rohingyer i Myanmar intensifierades i slutet av augusti och har utlöst en massiv och snabb tillströmning till Bangladesh och skapat en kritisk humanitär nödsituation.

Över hälften av dem som flytt bor i tillfälliga bostäder med liten tillgång till hjälp. De flesta som lämnat Myanmar har vandrat över 50 kilometer och många lider av trauma, utmattning, sjukdomar och hunger. Nio av tio av de nyanlända flyktingarna har bara mat för en måltid per dag. På grund av att många tvingas bo trångt och utan rent vatten och säker sanitet är risken för smittsamma sjukdomar är mycket hög.

Svenska kyrkans insats för rohingyer i Bangladesh består av:

  • utdelning av näringsrik mat i säkra miljöer
  • tak över huvudet, filtar och varma kläder inför vintern
  • tillgång till rent vatten och toaletter samt hygienartiklar
  • tillgång till mediciner och sjuk- och hälsovård
  • psykosocialt stöd, bland annat genom mötescenter, teater och säkra lekplatser
  • utbildning om genderbaserat våld, trafficking och våld i hemmet
  • säkra platser för ammande mammor

FAKTA

Svenska kyrkans internationella arbete tar emot gåvor till arbetet för rohingyer som tvingats på flykt. Gåvor tas emot via: 
SMS – skicka PÅ FLYKT till 72905 och ge 100 kronor
Swisha valfritt belopp till 9001223, skriv PÅ FLYKT i meddelandet
Webb: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/rohingyaflyktingar 

Psykosocial kompetens - Svenska kyrkan har särskild kompetens i att bemöta och stödja människor i katastrofsituationer. Människor i katastrofsituationer måste först av allt få stöd med mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Samtidigt är det viktigt att stödet ges på ett sätt som stärker människors livsmod och inte får dem att känna sig hjälplösa. Den risken är stor i en situation när de redan känner sig oroliga och förvirrade. Läs mer om det psykosociala arbetet i katastrofsituationer

Insatsen görs inom ramen för ACT-alliansen och uppgår till sammanlagt 30 miljoner kronor. 

Svenska kyrkans internationella arbete är medlem i ACT-alliansen, ett unikt nätverk mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen har drygt 140 medlemsorganisationer världen över. När en katastrof inträffar kan vi vara snabbt på plats och ge stöd åt drabbade.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum