Svenska kyrkan

Stöd till rohingyer på flykt

Dela

Allt fler rohingyer flyr våldet och förföljelsen i Myanmar. Sedan våldet intensifierades i augusti har över 600 000 människor sökt skydd i Bangladesh, hälften är kvinnor och barn. Svenska kyrkans internationella arbete stöder insatser för de som anlänt till lägren längs den bangladeshiska gränsen.

Insatserna ska förbättra livet för flyktingar som nu bor i tillfälliga skydd och lever under svåra förhållanden. Det handlar om att säkerställa att de har tak över huvudet, mat, hygienartiklar, rent vatten och skydd.

Våldet mot rohingyer i Myanmar intensifierades i slutet av augusti och har utlöst en massiv och snabb tillströmning till Bangladesh och skapat en kritisk humanitär nödsituation.

Över hälften av dem som flytt bor i tillfälliga bostäder med liten tillgång till hjälp. De flesta som lämnat Myanmar har vandrat över 50 kilometer och många lider av trauma, utmattning, sjukdomar och hunger. Nio av tio av de nyanlända flyktingarna har bara mat för en måltid per dag. På grund av att många tvingas bo trångt och utan rent vatten och säker sanitet är risken för smittsamma sjukdomar är mycket hög.

Svenska kyrkans insats för rohingyer i Bangladesh består av:

  • utdelning av näringsrik mat i säkra miljöer
  • tak över huvudet, filtar och varma kläder inför vintern
  • tillgång till rent vatten och toaletter samt hygienartiklar
  • tillgång till mediciner och sjuk- och hälsovård
  • psykosocialt stöd, bland annat genom mötescenter, teater och säkra lekplatser
  • utbildning om genderbaserat våld, trafficking och våld i hemmet
  • säkra platser för ammande mammor

FAKTA

Svenska kyrkans internationella arbete tar emot gåvor till arbetet för rohingyer som tvingats på flykt. Gåvor tas emot via: 
SMS – skicka PÅ FLYKT till 72905 och ge 100 kronor
Swisha valfritt belopp till 9001223, skriv PÅ FLYKT i meddelandet
Webb: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/rohingyaflyktingar 

Psykosocial kompetens - Svenska kyrkan har särskild kompetens i att bemöta och stödja människor i katastrofsituationer. Människor i katastrofsituationer måste först av allt få stöd med mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Samtidigt är det viktigt att stödet ges på ett sätt som stärker människors livsmod och inte får dem att känna sig hjälplösa. Den risken är stor i en situation när de redan känner sig oroliga och förvirrade. Läs mer om det psykosociala arbetet i katastrofsituationer

Insatsen görs inom ramen för ACT-alliansen och uppgår till sammanlagt 30 miljoner kronor. 

Svenska kyrkans internationella arbete är medlem i ACT-alliansen, ett unikt nätverk mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen har drygt 140 medlemsorganisationer världen över. När en katastrof inträffar kan vi vara snabbt på plats och ge stöd åt drabbade.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande5.12.2018 07:54Pressmeddelande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel. I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Kyrkomötet beslutade ta fram nationell klimatstrategi21.11.2018 14:07Pressmeddelande

2018 års kyrkomöte har just avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Sista dagen har ledamöterna bland annat beslutat att former för ett nationellt program för klimatstrategi ska arbetas fram. Kyrkomötet beslutade också att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas nationellt för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier, samt att 2019 års tematiska kyrkomöte ska ha temat Undervisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum