Umeå kommun

Stöd till straffskärpning vid knivbrott

Dela

Kommunstyrelsen i Umeå kommun vill se skärpta straff vid knivbrott och ger därför sitt stöd till ett nytt lagförslag från Justitiedepartementet som just nu är ute på remiss. I lagförslaget föreslås bland annat höjda maximistraff.

– Straffskalorna för brott mot knivlagen inte har ändrats på 20 år, men samtidigt har antalet anmälda brott mot lagen ökat. Kniv är dessutom det vapen som oftast används vid dödligt våld. Det här är en oroande utveckling och något som samhället behöver möta, därför ställer vi oss bakom förslaget, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Promemorian från Justitiedepartementet innehåller förslag som innebär en skärpt syn på allvarligare brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. För brott av normalgraden föreslås maximistraffet höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. För grovt brott föreslås straffskalan ändras från fängelse i högst ett år till fängelse i lägst sex månader och högst två år.

I remissvaret skriver kommunstyrelsen att Umeå kommun generellt sett ställer sig positiv till en straffskärpning av knivbrott. Det är viktigt att bryta våldsspiraler och att se till att våldsutövandet minskar i samhället. Umeå kommun delar också promemorians bild att nuvarande lagstiftning inte har följt med i samhällsutvecklingen. Att skärpa straffen för knivbrott är ett sätt att avskräcka personer från att bära kniv och andra farliga föremål på allmän plats.

Bedömningen är att fler unga lagöverträdare kommer att dömas till ungdomstjänst eller ungdomsvård, vilket i första hand kommer beröra socialtjänstens verksamhet när domstolen föreskriver särskild ungdomstjänst. Enligt promemorian beräknas dock kostnadsökningarna bli marginella.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum