Umeå kommun

Stöd till våldsutsatta tydliggjort i riktlinje för beslut om bostad

Dela

Socialtjänsten kan hjälpa till med bostad i särskilda fall genom att fatta beslut om enskilt bistånd till bostad. Nu har riktlinjen kring beslut om och fördelning av de lägenheter som socialtjänsten har till sitt förfogande reviderats, i den framgår att familjer med barn och våldsutsatta ska prioriteras.

Socialtjänsten kan fatta beslut om bostad som bistånd till personer som av olika skäl inte får eller har svårt att ordna boende på egen hand. Ett sådan beslut fattas till exempel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, eller till personer som är utsatta för våld. Behovet av bostad kan tillgodoses genom socialt kontrakt, eller för våldsutsatta genom förtur i bostadskö. Individ- och familjenämnden har fattat beslut om Riktlinje för beslut gällande bostad och fördelning av lägenheter inom individ- och familjenämndens verksamhetsområden.

– Beslutet innebär att vi förstärker våldsutsattas rätt att få hjälp med bostad. Det här kommer vara ett stöd till enskilda som befinner sig i våld i nära relation, prostitution, människohandel eller hedersrelaterat våld. Inte minst för barnens rätt att slippa våld är det här viktigt, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

– Vi tar helhetsgrepp kring bostad som bistånd och förstärker stödet till våldsutsatta, säger Björn Kjellsson (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Verksamheten ansvarar för att ta fram en prioritetsordning i de fall flera bifallsbeslut matchas mot samma tillgängliga lägenheter och kö uppstår. En förutsättning för att beviljas detta bistånd är att personen ska bedömas klara ett boende inom den ordinarie bostadsmarknaden, vid behov med stöd i boendet.

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum