DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Stöd vid möte med myndigheter!

Dela

Nu lanserar vi Sekundantprojektet. Projektets syfte är att stärka individens röst och position i möte med myndighetshandläggare genom att en tredje person är med – en så kallad Sekundant. En sekundant är historiskt den person som med början på 1500-talet assisterade vid duellerna och skulle se till att duellen gick rätt till. På samma sätt ska vi genom projektet erbjuda dig som söker stöd- och serviceinsatser från samhället en möjlighet att förbereda, genomföra och följa upp mötet med handläggaren tillsammans med en Sekundant.

- Sekundanten agerar som ett par extra öron och ögon och är bollplank inför mötet med handläggare, säger Amad Lindblom, projektledare för Sekundantprojektet på DHR. Däremot är inte Sekundanten ombud och driver inte ärendet.

Initiativtagare till projektet är DHR och Personskadeförbundet RTP. Förlagan har de hittat i Danmark som drivit ett snarlikt projekt i snart 15 år. Bakgrunden är den allt vanligare upplevelsen att myndigheternas tillämpning av de regelverk som ofta är helt avgörande för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå delaktighet och jämlikhet har hårdnat betydligt samtidigt med en allt snävare tolkning av regelverken och ett allt vanligare ifrågasättande av behovet hos personer med funktionsnedsättning av olika samhälleliga stödinsatser. I detta läge är det uppenbart att individen med funktionsnedsättning som har behov av att söka om en stödinsats från en myndighet är väldigt utelämnad.

Många personer med funktionsnedsättning måste ganska ofta ha kontakt med flera olika myndigheter och olika handläggare. Att kunna förbereda sig väl inför mötet för att korrekt kunna beskriva sin unika livssituation och sina behov till handläggaren för att få rätt insatser kan vara mycket svårt.

-Sekundanter finns för dem som önskar en erfaren person vid sin sida som kan peppa och ge stöd inför kontakt med till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, säger Jane Salih, styrgruppsrepresentant från Personskadeförbundet RTP.

I detta första skede söker projektet frivilliga som vill bli Sekundanter. Sekundanterna får genomgå en utbildning och får därefter kontinuerlig handledning under projekttiden. När tillräckligt många Sekundanter har genomgått utbildningen är det dags för projektets nästa steg, att erbjuda dig som söker stöd- och serviceinsatser från samhället en möjlighet att få stöttning av en Sekundant i samband med dina myndighetskontakter. Detta nästa steg planerar vi köra i gång i höst.

- På vår nylanserade hemsida finns möjlighet att anmäla sig som Sekundant men också som den som önskar stöd av en Sekundant, säger Amad Lindblom.

- Men det är givetvis också välkommet att mejla eller ringa, säger Jane Salih. Vi finns ju till för att vara tillgängliga och för att stötta, så det ska vara enkelt att nå oss!

Sekundantprojektet är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av DHR i samarbete med Personskadeförbundet RTP.

Läs mer och anmäl ditt intresse på: www.sekundant.se

Vid frågor kontakta:

Amad Lindblom, projektledare Sekundantprojektet för DHR 070-194 32 71

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum