Umeå kommun

Stödpaket framtaget till Umeås föreningsliv

Dela

Många föreningar drabbas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Umeå kommun har under de senaste veckorna infört ett antal åtgärder för att kunna stödja föreningslivet.

Många ideella föreningarna runt om i Umeå kommun påverkas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Vissa föreningar påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett stödpaket till Umeås ideella föreningar för att förbättra situationen på kort och lång sikt.

Åtgärderna berör föreningar vars bidrag beslutas av kulturnämnden, individ- och familjenämnden och fritidsnämnden. Majoriteten av åtgärderna kan kopplas till fritidsnämnden. Föreningsbyrån som är kommunens gemensamma ingång för ideella föreningar är de som hanterar de olika åtgärderna.

– Den rådande situationen drabbar många föreningars ekonomi väldigt hårt. Flera har behövt ställa in arrangemang och aktiviteter vilket kan innebära kostnader men uteblivna intäkter. Det kan även handla om att färre deltar vid föreningarnas sammankomster av olika skäl. Vi följer utvecklingen och vi får se om vi kan och bör göra fler åtgärder framöver, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

– Regeringen tillskjuter särskilda medel till bland annat idrottsföreningar och föreningar som arbetar med människor i utsatta positioner. Men det kommer inte att räcka, vi måste också dra vårt strå till stacken för att vi ska behålla vårt starka föreningsliv, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Åtgärder för att stötta föreningslivet

Följande åtgärder gör Umeå kommun för att stötta föreningslivet:

Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd
Umeå kommun har inte för avsikt att ändra i redan beslutade verksamhetsstöd för 2020. Umeå kommun kommer därmed inte heller att kräva återbetalning för verksamhet som inte kunnat genomföras med anledning av spridningen av coronaviruset under vårterminen 2020.

Dispens med årsmöteshandlingar för årliga stöd och aktivitetsstöd
För de årliga verksamhetsstöd samt aktivitetsstöd som återstår för verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar.

Stöttning av pågående tillfälliga projektstöd
Föreningar som har pågående tillfälliga projekt eller arrangemang får möjlighet att skjuta på tidsplaner i dialog med Föreningsbyrån. Kommunen står för beslutade kostnader även om projektets eller arrangemangets genomförande påverkats av spridningen av coronaviruset. Exempelvis lokalkostnader eller marknadsföringskostnader.

Förstärkt aktivitetsstöd
Just nu utreds hur kommunen bäst kan stödja föreningar vars aktiviteter blivit färre under vårterminen 2020. Ambitionen är att stödet ska ha en liknande nivå som det aktivitetsstöd som utgått för vårterminen 2019. Modell för detta är ännu ej klar utan utreds i dialog med RF-SISU Västerbotten.

Möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet
Om en förening som löpande rapporterar aktiviteter för aktivitetsstöd har likvida problem kan kontakt tas med Föreningsbyrån för dialog om möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet för vårterminen 2020.

Förstärkt lokalbidrag
Lokalbidraget baseras på antal bidragsberättigade aktiviteter i aktivitetsstödet. Det innebär att även lokalbidraget utgår från det förstärkta aktivitetsstöd som nu utreds. (se Förstärkt aktivitetsstöd).

Avboka lokaler med kort varsel utan kostnad
Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via fritidsförvaltningens lokalbokning har möjlighet att avboka dessa med kort varsel utan kostnad. Gäller retroaktivt från 12 mars. Det gäller däremot inte avbokningar som passerat i tid.

Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen
Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via fritidsförvaltningens lokalbokning kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor efter dialog med fritidsförvaltningen.

Mer information

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se 

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidschef
070-343 26 80
stefan.hildningsson@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum