Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Stopp för hormonstörande bekämpningsmedel

Dela

Europaparlamentet röstade på onsdagen igenom Jytte Gutelands (S) förslag till stopp för hormonstörande bekämpningsmedel.

- Det här är en stor seger för folkhälsan och inte minst för barn och bin, som är extra utsatta för dessa kemikalier, säger EU-parlamentariker Jytte Guteland efter beslutet.

EU-kommissionen lade i somras äntligen fram ett förslag till nya strängare regler för hormonstörande ämnen, efter att tidigare ha förhalat arbetet i sju år. Förslaget rymde dock ett undantag för bekämpningsmedel som är framtagna för att attackera skadedjurs hormonsystem. Det vill säga kemikalier som är designade just för att vara hormonstörande.

-Det här var en flagrant överträdelse av kommissionens mandat och ett brott mot försiktighetsprincipen i EU:s kemikalielagstiftning, säger Jytte Guteland.

Om förslaget gått igenom hade det inneburit att hormonstörande kemikalier tillåtits, trots att det är vetenskapligt belagt att de kan ha skadlig inverkan på andra djur i ekosystemet, som bin, fjärilar, kräftor och krabbor och den vägen vidare till människan.

-Jag är speciellt glad över att parlamentet röt ifrån och satte stopp för kommissionens försök att på detta sätt skapa ett regelvidrigt kryphål och prejudikat för farliga bekämpningsmedel i framtiden, tillägger Jytte Guteland.

Eftersom Europaparlamentet har vetorätt i denna fråga tvingas nu kommissionen skyndsamt ta fram ett nytt förslag och återkomma med nya regler.

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet