Försäkringskassan

Stopp för missbruk av statligt tandvårdsstöd

Dela

Försäkringskassan har gjort en översyn av myndighetens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd. Bland annat har man tittat på omfattningen av problemet med missbruk och överutnyttjande, hur väl kontrollarbetet fungerar, var brister och problem finns och föreslagit förebyggande åtgärder.

En rapport från Försäkringskassan 2015 visar att felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd uppgår till 104 - 178 miljoner kronor per år. Det kan handla om vårdgivare som rapporterar in ett högre belopp till Försäkringskassan för utbetalning än vad utförandet av tjänsten ger rätt till. Det finns även starka indikationer på att en del av missbruket har koppling till den organiserade brottsligheten.

Försäkringskassan presenterar nu förslag för att motverka felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. Exempel på förslag är följande:

Åtgärda de viktigaste bristerna i Försäkringskassans elektroniska system Tanden. Det kan till exempel handla om att bygga in fler spärrar i systemet för att omöjliggöra viss rapportering av överutnyttjandekaraktär. Systemet ska även kunna ge varningssignaler vid onormalt rapporteringsmönster. Ökad spårbarhet från inrapportering till utbetalning samt möjlighet till uppföljning av efterhandskontroller.

Försäkringskassan ges möjligheter att neka och avansluta vårdgivare från det elektroniska systemet. Det är frånvaron av denna möjlighet idag som i stor utsträckning bidragit till att oseriösa vårdgivare kommit in i det statliga tandvårdssystemet.

Förbättra information till patienterna. Information om tandvårdsstödets användning bör föras in i Mina sidor. Det förbättrar informationen om tandvårdsstödet och ökar möjligheterna att upptäcka bedrägerier som baseras på att vård ovetandes rapporteras in för patienter. Denna informationskanal skulle också kunna användas för att uppmärksamma patienterna i de fall Försäkringskassan ”justerar ner” en för dyr åtgärd till en billigare och där patienten sannolikt betalat en för hög patientavgift.

Rapporten ”Hur kan Försäkringskassan bli bättre på att motverka överutnyttjande och bedrägeri med statligt tandvårdsstöd?” Bifogas.

Kontakt:

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88

Dokument

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio år9.11.2017 08:58Pressmeddelande

Inför fars dag nu på söndag presenterar Försäkringskassan siffror som visar att landets pappor fortsätter ta ut en allt större andel av föräldrapenningen. För tio år sedan var fördelningen i procent mellan barnets mamma och pappa 79,1 mot 20,9. Motsvarande siffor idag är 72,4 mot 27,6 – en ökning inom gruppen pappor på 32 procent. Lomma är den kommun i riket med högst andel föräldradagar som tas ut av pappor, 33,2 procent, medan Dals-Ed har lägst – 19,5 procent.

Ny prognos från Försäkringskassan26.10.2017 06:59Pressmeddelande

Prognoserna i denna rapport är sammantaget högre än de som lämnades i juli 2017, vilket i huvudsak beror på förslag i budgetpropositionen för 2018 om höjda ersättningsnivåer för ett flertal socialförsäkringsförmåner. Däremot har prognoserna för de underliggande volymerna sänkts inom flera områden. Inom sjukförsäkringen har prognoserna för både sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar justerats ner, främst på grund av ett lägre nybeviljande av aktivitets- och sjukersättningar och färre startade sjukskrivningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum