Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Stoppa allt våld mot barn och unga!

Dela

Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. För att stärka den rätten samlas 100 deltagare från kommuner och andra organisationer till en regional konferens i Karlstad den 12 oktober. Arrangörer är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen Värmland och Barnombudsmannen. Deltagarna kommer från Arvika, Degerfors, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Säffle kommun.

Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.

– Inget barn och ingen ung person ska utsättas för våld eller övergrepp. Genom ett medvetet och kunskapsbaserat arbete kan vi vuxna medverka till att stoppa våldet mot barn och unga. Både FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk ungdomspolitik ger barn och unga tydliga rättigheter och ställer krav på oss vuxna. Barn och unga har rätt att göra sin röst hörd och vuxna ska ta till vara deras erfarenheter och kompetens, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Konferensen handlar om hur vi i praktiken kan stärka rätten för barn och unga att inte utsättas för våld och hur vi kan involvera barn och unga i arbetet. Deltagare är bland annat yrkesverksamma från socialförvaltning, polisen, elevhälsan, landstinget och Migrationsverket samt ideella krafter från till exempel Rädda barnen, Brottsofferjouren och Maskrosbarn.

MUCF stödjer våldsförebyggande arbete bland annat genom att stötta kommuner och regioner att utveckla ett systematiskt våldsförebyggande arbete med ett genusperspektiv med hjälp av MUCF:s handbok Inget att vänta på.

Omkring 40 000 killar och 22 000 tjejer i åldern 16–24 år har själva berättat att de har blivit utsatta för fysiskt våld det senaste året. Det visar studien Unga och våld från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

– Våldet leder i värsta fall till mänskligt lidande, livslånga skador, död och stora kostnader för samhället. Unga som utsätts för våld riskerar dessutom att själva ta till våld senare i livet. Genom ett medvetet och kunskapsbaserat arbete kan vi vuxna medverka till att minska våldet mot unga, säger Lena Nyberg.

MUCF och Barnombudsmannen har regeringens uppdrag att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet.

Lena Nyberg finns tillgänglig för intervju under dagen.

Datum: Torsdag 12 oktober 2017

Tid: 09.30-16.00

Plats: Karlstad CCC, Nils Ferlin-salen

Kontakt: Anette Persson, kommunikatör, MUCF, e-post: anette.persson@mucf.se, 08-566 219 33

Nyckelord

Bilder

Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

 

 

 

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum