Brå

Stoppade bidrag och höjd skatt hindrar terrorfinansiering

Dela

Det är svårt att utreda och bevisa finansiering av terrorism, och endast ett fåtal har dömts de senaste tio åren. I stället spelar andra åtgärder som exempelvis beslut om skattetillägg eller återkrav av bidrag en viktig roll i att förhindra och förebygga misstänkt terrorfinansiering. Det finns en etablerad samverkan mellan myndigheter idag men informationsdelningen är i vissa fall bristfällig. Det visar en ny rapport från Brå.

Johanna Skinnari, projektledare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Johanna Skinnari, projektledare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.

Det är svårt att döma någon för terrorfinansiering. De senaste tio åren har det endast fattats fyra domstolsbeslut som rör terrorfinansiering. Vissa svårigheter har med nödvändiga rättssäkerhetsaspekter att göra, andra svårigheter rör bevisning.

- För att styrka att transaktioner överförts till konfliktområden eller terrororganisationer krävs ofta stödbevisning i form av exempelvis chattar och telefonavlyssning, säger Karolina Hurve, utredare, Brå.

Personer som misstänks för terrorfinansiering är ofta också misstänkta för andra typer av brott som exempelvis skattebrott, narkotikabrott och bedrägerier. Men även lagliga inkomster som lön, bidrag, lån eller insamlingar av olika slag kan vara en viktig finansieringskälla för terroristorganisationer.

- Det visar sig att de vanligaste åtgärderna för att förebygga misstänkt terrorfinansiering är när myndigheter stoppar eller återkräver felaktiga utbetalningar. Det kan till exempel handla om att Försäkringskassan beslutar att återkalla ett bidrag eller att Skatteverket beslutar att beskatta någon som uppgett för låg inkomst, säger Johanna Skinnari, projektledare, Brå.

Många personer som misstänks finansiera terrorism är multikriminella. De begår också brott av varierande svårighetsgrad som faller under olika brottsrubriceringar. Det innebär att de kan utredas parallellt av flera olika myndigheter. Därför är informationsdelning mellan myndigheterna av stor betydelse. Vissa myndigheter har redan etablerad samverkan i dessa frågor, men för andra myndigheter ser Brå att det finns ett behov av särskilt utsedda kontaktpersoner.

Straffvärdet för terrorfinansiering är ofta betydligt lägre än för de brott som genererat finansieringen. Om finansieringslagen ska kunna användas i större utsträckning, föreslår Brå att man bör se över möjligheten att döma till strängare straff. Vanligtvis får de som döms några månaders fängelse.

Fakta
Rapporten bygger på intervjuer med 70 personer från myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och civilsamhället, samt en genomgång av 200 ärenden som av Säkerhetspolisen eller den utlämnande myndigheten, bedömts ha koppling till finansiering av våldsbejakande extremism.

Hela rapporten Finansiering av terrorism. En studie av motåtgärder (2021:6) finns att ladda ner på www.bra.se.

För mer information:

Johanna Skinnari, tfn: 08-527 58 407, e-post: johanna.skinnari@bra.se

Karolina Hurve, tfn: 08-527 58 518, e-post: karolina.hurve@bra.se

Nyckelord

Bilder

Johanna Skinnari, projektledare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Johanna Skinnari, projektledare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Ladda ned bild
Karolina Hurve, utredare, Brå. Foto: Pernille Tofte.
Karolina Hurve, utredare, Brå. Foto: Pernille Tofte.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Brå och CVE medverkar i Almedalen5.7.2021 08:53:49 CEST | Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

Östra Göteborg har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Väst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Väst är det en något större andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen, och även i riket, är andelen som uppger utsatthet störst i Östra Göteborg. Minst andel i regionen finns i Tidaholms kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

Trosa har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Öst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Öst är det en mindre andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen är andelen personer som uppger utsatthet störst i Trosa och minst i Gnosjö. Eskilstuna är den kommun i regionen där störst andel känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum