Brå

Stoppade bidrag och höjd skatt hindrar terrorfinansiering

Dela

Det är svårt att utreda och bevisa finansiering av terrorism, och endast ett fåtal har dömts de senaste tio åren. I stället spelar andra åtgärder som exempelvis beslut om skattetillägg eller återkrav av bidrag en viktig roll i att förhindra och förebygga misstänkt terrorfinansiering. Det finns en etablerad samverkan mellan myndigheter idag men informationsdelningen är i vissa fall bristfällig. Det visar en ny rapport från Brå.

Johanna Skinnari, projektledare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Johanna Skinnari, projektledare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.

Det är svårt att döma någon för terrorfinansiering. De senaste tio åren har det endast fattats fyra domstolsbeslut som rör terrorfinansiering. Vissa svårigheter har med nödvändiga rättssäkerhetsaspekter att göra, andra svårigheter rör bevisning.

- För att styrka att transaktioner överförts till konfliktområden eller terrororganisationer krävs ofta stödbevisning i form av exempelvis chattar och telefonavlyssning, säger Karolina Hurve, utredare, Brå.

Personer som misstänks för terrorfinansiering är ofta också misstänkta för andra typer av brott som exempelvis skattebrott, narkotikabrott och bedrägerier. Men även lagliga inkomster som lön, bidrag, lån eller insamlingar av olika slag kan vara en viktig finansieringskälla för terroristorganisationer.

- Det visar sig att de vanligaste åtgärderna för att förebygga misstänkt terrorfinansiering är när myndigheter stoppar eller återkräver felaktiga utbetalningar. Det kan till exempel handla om att Försäkringskassan beslutar att återkalla ett bidrag eller att Skatteverket beslutar att beskatta någon som uppgett för låg inkomst, säger Johanna Skinnari, projektledare, Brå.

Många personer som misstänks finansiera terrorism är multikriminella. De begår också brott av varierande svårighetsgrad som faller under olika brottsrubriceringar. Det innebär att de kan utredas parallellt av flera olika myndigheter. Därför är informationsdelning mellan myndigheterna av stor betydelse. Vissa myndigheter har redan etablerad samverkan i dessa frågor, men för andra myndigheter ser Brå att det finns ett behov av särskilt utsedda kontaktpersoner.

Straffvärdet för terrorfinansiering är ofta betydligt lägre än för de brott som genererat finansieringen. Om finansieringslagen ska kunna användas i större utsträckning, föreslår Brå att man bör se över möjligheten att döma till strängare straff. Vanligtvis får de som döms några månaders fängelse.

Fakta
Rapporten bygger på intervjuer med 70 personer från myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och civilsamhället, samt en genomgång av 200 ärenden som av Säkerhetspolisen eller den utlämnande myndigheten, bedömts ha koppling till finansiering av våldsbejakande extremism.

Hela rapporten Finansiering av terrorism. En studie av motåtgärder (2021:6) finns att ladda ner på www.bra.se.

För mer information:

Johanna Skinnari, tfn: 08-527 58 407, e-post: johanna.skinnari@bra.se

Karolina Hurve, tfn: 08-527 58 518, e-post: karolina.hurve@bra.se

Nyckelord

Bilder

Johanna Skinnari, projektledare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Johanna Skinnari, projektledare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Ladda ned bild
Karolina Hurve, utredare, Brå. Foto: Pernille Tofte.
Karolina Hurve, utredare, Brå. Foto: Pernille Tofte.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord29.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2019 utreder en särskild sexualbrottsgrupp alla våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord. Specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt. Det visar en utvärdering från Brå.

Unga som döms för rån eller våld eller hot mot tjänsteman har störst risk att fortsätta begå brott13.4.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot tjänsteman, som första brott, är de som har störst risk att fortsatt begå många brott. En tidig brottsdebut och en mer avancerad brottslighet än andra jämnåriga är också vanligare bland unga som fortsätter att begå många brott. Det visar en ny rapport från Brå.

Pressinbjudan – Råd för framtiden – nationell brottsförebyggande konferens12.4.2021 12:04:38 CEST | Pressinbjudan

Välkommen till 2021 års upplaga av Råd för framtiden – Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Årets digitala konferens äger rum 14–15 april och arrangeras tillsammans med Karlstads kommun. Årets konferens tar bland annat upp välfärdsbrottslighet, riskfaktorer för barn i tidig ålder och narkotikaförsäljning på internet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum