Skolverket

Stor brist på utbildad personal i förskolan

Dela

Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Andelen outbildade skiljer sig stort mellan kommunala och fristående förskolor. I kommunala förskolor är andelen 22 procent och i fristående förskolor 37 procent. Det visar ny statistik från Skolverket.

– Det är stor brist på utbildad förskolepersonal i Sverige. Därför är det viktigt att göra yrket ännu mera attraktivt och ge förskollärare bättre förutsättningar. Här har arbetsgivarna i kommuner och fristående förskolor ett stort ansvar, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Fler saknar utbildning på fristående förskolor

24,8 procent av personalen i landets förskolor saknar helt utbildning för arbete med barn. Om man jämför kommunala och fristående förskolor är skillnaderna stora. I kommunala förskolor saknar 22 procent av personalen utbildning för arbete med barn. I fristående förskolor är den siffran nästan dubbelt så hög, 37 procent.

Utbildningsnivån sjunker något

42 procent av personalen har förskollärarexamen. Detta är en minskning med en procent jämfört med förra året. Tre procent har lärar- eller fritidspedagogexamen. 21 procent har en gymnasieutbildning för arbete med barn. Ytterligare tio procent har viss pedagogisk utbildning, till exempel högskoleutbildning utan examen eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg.

Marginell minskning av barngruppens storlek

Sedan 2006 har den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn. 2015 bestod den genomsnittliga barngruppen av 16,7 barn. 2014 bestod den av 16,9 barn. I genomsnitt går det 5,2 barn per personal 2015 vilket är en marginell minskning jämfört med året innan.

Nya riktmärken ska bidra till mindre barngrupper

För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Riktmärkena togs fram av Skolverket i februari 2016. Riktmärkena är tänkta att användas tillsammans med ett nytt stödmaterial riktat till förskolans huvudmän och förskolechefer. Materialet ger kunskap om vad som påverkar kvaliteten och ger stöd för att bedöma kvaliteten på förskolan. Det innehåller också verktyg för att göra en barnkonsekvensanalys, som gör det möjligt att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet eller barngruppen. Utifrån resultatet kan man därefter avgöra vad som blir bäst för barnet eller barnen.

Kontaktinformation

För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Peter Lindkvist 08-527 333 39 eller undervisningsråd Pär Millstam 08-527 333 21

För frågor om förskola kontakta undervisningsråd Magdalena Karlsson 08-527 334 41

 

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat21.3.2018 09:00Pressmeddelande

Sedan slutet av 00-talet har elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat – elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg. Det visar en ny rapport från Skolverket.

Regler för engelskspråkig undervisning behöver utredas1.2.2018 10:15Pressmeddelande

Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. När en stor del av undervisningen sker på ett annat språk kan det också gå ut över elevernas kunskaper i svenska. I en ny rapport föreslår Skolverket därför att reglerna ses över. Bland annat bör på sikt även de utländska lärarna som bedriver engelskspråkig undervisning omfattas fullt ut av kravet på svensk lärarlegitimation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum