Trafikverket

Stor efterfrågan på körkortsprov

Dela

Trafikverket kan just nu inte möta den stora efterfrågan på körkortsprov. Både antalet förstagångsprov och antalet omprov har ökat kraftigt.

Allt fler vill ta körkort. Foto: Cecilia Huss
Allt fler vill ta körkort. Foto: Cecilia Huss

Sommartider betyder högtryck hos landets alla anordnare av förarprov. Men den höga efterfrågan under sommaren brukar klinga av under hösten. Något som inte skett i år. Efterfrågan är fortsatt hög av både omprov och förstagångsprov till följd av en ökning av körkortstillstånd med 19 procent under januari till och med augusti i år, jämfört med samma period förra året (totalt sett drygt 246 000 tillstånd i år).

– Vi har genomfört fler prov i år jämfört med tidigare år, men samtidigt ökar kundantalet och antalet omprov, säger Kristina Hagberg, chef Trafikverket Förarprov.

Trots åtgärder som nyanställningar, extra personal och extra provtider på helger och kvällar kan servicelöftet inte uppfyllas fullt ut i hela landet på grund av den höga efterfrågan. En viktig orsak är att allt färre av dem som gör proven får godkänt. Andelen godkända kunskapsprov och körprov B under januari till och med september har minskat med drygt fem procentenheter jämfört med samma period 2014. Därmed ökar också antalet omprov. Flera omprov bidrar till att det är svårt att hitta provtider för körkortstagare som förbrukat sitt förstagångsföreträde. Förstagångsföreträdet i servicelöftet för behörighet B innebär att om det första kunskapsprovet eller körprovet inte är godkänt erbjuder Trafikverket två omprov inom giltighetstiden två månader. När dessa två omprovstillfällen är förbrukade gäller inte förstagångsföreträdet längre och väntetiden till nya provtider kan bli betydligt längre.

– Vi ser tyvärr att den grupp som gör många omprov fortsätter att öka. Genom vårt förstagångsföreträde vill vi premiera god förarutbildning och vi uppmanar alla som ska göra omprov att använda tiden väl till ytterligare förberedelser, hushålla med provtillfällena och inte genomföra omprov för tidigt, säger Kristina Hagberg.

Enligt Kristina Hagberg behövs det en översyn av hela körkortsprocessen i syfte att motivera till välutbildade körkortstagare och tillgång till anpassade utbildningar för olika kundbehov. Hon menar att utbildare, såväl trafiklärare som privata handledare, har ett ansvar för att eleven uppnått utbildningsmålen i både den praktiska och den teoretiska delen av utbildningen.

– Om ett av delproven inte blir godkänt bör det bero på brister som kan rättas till på kortare tid än två månader.

Fakta / Så här jobbar Trafikverket för att möta den ökade efterfrågan på förarprov

  • Inför sommaren 2017 nyanställdes 34 förarprövare.
  • För att ytterligare öka kapaciteten inför 2018 utbildas 47 nya förarprövare med start i september i år.
  • Åtgärderna från våren och sommaren fortsätter, vilket innebär att erbjuda ytterligare provtider på kvällar och helger i landet.
  • Förstärkt och översatt information om vad som krävs av för att komma väl utbildad till körkortsprovet och för att bli en trafiksäker och miljömedveten förare.
  • Satsning på fördjupad återkoppling till dem som gjort många omprov.
  • Dialog med trafikskolornas branschorganisationer över hela landet. Syftet är att hitta gemensamma lösningar.

 

Kontakter

Kristina Hagberg, chef Trafikverket Förarprov, 070-586 66 84

Bilder

Allt fler vill ta körkort. Foto: Cecilia Huss
Allt fler vill ta körkort. Foto: Cecilia Huss
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum