Umeå kommun

Stor elevökning, besparingar och uppdrag i fokus

Dela

En kraftig elevökning under de kommande åren och fokus på förbättrade studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet. Det framgår av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdragsplan för 2021. Nämnden får en större budget nästa år, men den räcker inte för att fullt ut kompensera för volymökningarna och de åtgärder som föreslås.

Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut får nämnden ett tillskott på 27,3 miljoner kronor, vilket innebär att nämndens budgetram är 509,2 miljoner kronor nästa år. Den beslutade ramökningen räcker dock inte för att fullt ut kompensera för volymökningar och föreslagna åtgärder. Totalt saknas 7,9 miljoner kronor. För att anpassa verksamheten till beslutad budget föreslås därför besparingar inom både gymnasieskolan, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsområdet.

En ny gymnasieskola
Kommunens senaste befolkningsprognos visar att antalet ungdomar i åldern 16-18 år ökar med 1100 personer (29 procent) under åren 2020-2029. Det är en ökning som motsvarar en normalstor gymnasieskola. Och planeringen för en ny gymnasieskola är inledd.
– Det här är en prioriterad fråga för nämnden. Vi behöver påbörja planeringen och bygget av en ny gymnasieskola inom de närmaste åren, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
En utredning pågår som ska undersöka allt från tänkbart programutbud till geografiskt läge för den nya skolan.

Mål och uppdrag
I nämndens uppdragsplan är det fortsatt fokus på förbättrade studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet. Nämnden har tagit fram ett 20-tal mål och ett 15-tal uppdrag till förvaltningen. Bland målen återfinns exempelvis ”År 2025 har Umeås kommunala gymnasieskola högst meritvärde och genomströmning i kommungruppen större städer”, ”Öka jämställdheten i elevernas studieval” samt ”Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska minska i relation till föregående år”.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Detaljplan för Norra Ön på samråd4.1.2021 22:06:18 CETPressmeddelande

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum