Umeå kommun

Stor elevökning, budgettillskott och nya uppdrag

Dela

Enligt den senaste befolkningsprognosen ökar antalet ungdomar i åldern 16-18 år med 1100 personer under den kommande tioårsperioden. En ökning som motsvarar en normalstor gymnasieskola. Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan på hur dessa elever ska få plats inom den kommunala gymnasieskolan.

Det är inte bara elevunderlaget i Umeå kommun som ökar. Det gäller även antalet elever från andra kommuner som väljer att studera på någon av de kommunala gymnasieskolorna i Umeå. Umeå Elitidrottsgymnasium på Maja Beskowgymnasiet som har flera populära idrottsutbildningar med riksintag är en av anledningarna till detta, en annan är att kranskommunerna har ett mindre utbud av gymnasieutbildningar än Umeå.

För att kompensera för att antalet elever ökar har kommunfullmäktige tidigare beslutat att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ett tillskott på 15,5 miljoner kronor 2020. Nämndens budgetram för 2020 är därmed på totalt 485,8 miljoner kronor. För att anpassa sig till den summan beslutar nämnden om besparingar på 8,3 miljoner kronor. Besparingarna ska göras inom olika delar av verksamheten. Den största delen görs inom vuxenutbildningen där SFI minskas, utbildningarna inom yrkesvux ses över så att de leder till jobb samt större grupper inom behörighetsgivande kurser.

Vänsterpartiet motsatte sig besparingarna och röstade därför på avslag till budgeten till förmån för sitt eget budgetförslag.

Attraktiva utbildningar

Enligt nämnden ska de kommunala gymnasieskolorna var det naturliga förstahandsvalet för elever och vårdnadshavare. De vill också att kompetenta, behöriga och engagerade pedagoger och skolledare ska välja Umeå kommun som arbetsgivare. För att fortsätta bedriva attraktiva utbildningar ger nämnden även ett antal nya uppdrag till förvaltningen. Det handlar exempelvis om att:

  • Skapa förutsättningar för att starta ett humanistiskt gymnasieprogram senast 2023
  • Undersöka möjligheten att utöka mängden arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom gymnasiet
  • Tillskapa ett lärcentrum inom vuxenutbildningen
  • Formulera en strategi för Yrkeshögskolans framtid i Umeå.

I alla verksamheter och i all undervisning ska även arbetet med lärande för hållbar utveckling och De globala målen inkluderas. Elever och personal ska ges möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

Mer information:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum