Skolverket

Stor elevökning på gymnasieprogram för nyanlända

Dela

Antalet elever som går språkintroduktion har ökat med 77 procent sedan förra läsåret - från 18 700 elever till 33 100 elever det här läsåret. Språkintroduktion är nu det fjärde största programmet i gymnasieskolan. Nästan en av tio gymnasieelever går idag språkintroduktion. Det visar Skolverkets första sammanställning av ny elevstatistik för gymnasieskolan.

– Även om det  kan vara tufft att ta emot många nyanlända är det viktigt att inte tumma på utbildningens kvalitet. Ge eleverna individuella studieplaner med tydliga mål och satsa på att utveckla deras andra ämneskunskaper samtidigt som de lär sig svenska. Här spelar studiehandledare på modersmål en mycket viktig roll, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket.

Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för elever som inte har tillräckligt många godkända betyg för att komma in på något av de 18 nationella programmen. Ett av syftena med introduktionsprogrammen är att bli behörig till något av de nationella programmen.

Samhällsvetenskapsprogrammet är störst

Störst är samhällsvetenskapsprogrammet med 55 100 elever. Därefter kommer naturvetenskapsprogrammet med 40 900 elever, ekonomiprogrammet med 38 500 elever och språkintroduktion med 33 100 elever. Det här läsåret går totalt 339 400 elever i gymnasieskolan. Det innebär en ökning med 16 300 elever sedan förra läsåret. Den största delen av ökningen, 14 400 elever, beror på att eleverna blivit fler på språkintroduktion.

– Det är en utmaning att på kort tid erbjuda utbildning till så många nya elever. De samordnare som vi erbjuder kommunerna bidrag till har en nyckelroll. De kan se till att skolornas resurser används rätt och underlätta för nyanlända elever att gå vidare till annan utbildning, säger Anna Österlund.

Statistik endast på nationell nivå

Den statistik som nu publiceras finns inte nedbruten på lokal nivå utan endast på nationell nivå. Statistiken bygger på en första genomgång av data. I mars 2017 publiceras den slutgiltiga statistiken och då kan siffrorna också brytas ner på skolnivå och kommunnivå.

Kontaktuppgifter

För frågor till Anna Österlund, chef enheten för nyanländas lärande, kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

För statistiska uppgifter kontakta Max Lundin, undervisningsråd 08-527 333 81

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat21.3.2018 09:00Pressmeddelande

Sedan slutet av 00-talet har elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat – elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg. Det visar en ny rapport från Skolverket.

Regler för engelskspråkig undervisning behöver utredas1.2.2018 10:15Pressmeddelande

Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. När en stor del av undervisningen sker på ett annat språk kan det också gå ut över elevernas kunskaper i svenska. I en ny rapport föreslår Skolverket därför att reglerna ses över. Bland annat bör på sikt även de utländska lärarna som bedriver engelskspråkig undervisning omfattas fullt ut av kravet på svensk lärarlegitimation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum