Svenska kyrkan

Stor final på Reformationsåret 2017

Dela

Den 31 oktober är det 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Det uppmärksammas under en hel vecka, med gudstjänster, nyskriven musik, öppna föreläsningar och andra evenemang där reformationens betydelse för Sverige står i fokus.

Reformationens 500-årsminne firas under en hel vecka i Uppsala domkyrka och i kyrkor landet runt. Bilden: staty av Martin Luther utanför Svenska kyrkan i Berlin. Foto: Magnus Aronson
 

Firandet kulminerar den 29 oktober med den stora högtidsmässan i Uppsala domkyrka med närvaro av bland andra kung Carl XVI Gustaf och statsminister Stefan Löfven, och där statsministern håller ett tal. Gudstjänsten, med temat Jag skäms inte för evangeliet innehåller nyskrivna texter och musik och uttrycker på en mängd sätt reformationens betydelse för det svenska samhället.

Gudstjänsten leds av ärkebiskop Antje Jackelén. Även övriga biskopar i Svenska kyrkan medverkar, liksom den katolske kardinalen Anders Arborelius och representanter för andra samfund.

Bland de 130 gästerna finns också representanter för näringsliv, universitetsvärlden, idrottsrörelse och nationella minoriteter. Allt för att spegla hur reformationen fortsätter att angå hela samhället.

– I högtidsmässan uttrycker vi betydelsen av det reformatoriska arvet och dess aktualitet samt viljan att föra det vidare. Vi gör det medvetna om att Gud fortsätter att verka i världen och kyrkan – vi går med Luther i ryggen och Gud framför oss, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Högtidsmässan direktsänds av SVT. Efter gudstjänsten blir det stort mingel med soppa och äppelmust utanför kyrkan.

Ackreditering
Ackreditering krävs för tillgång till press- och fotoplatser under högtidsmässan. Meddela namn och redaktion senast onsdag 25/10 kl. 15:00 till Martin Larsson, martin.larsson@svenskakyrkan.se, 018- 16 95 83. OBS! Antalet platser är begränsat.

Ekumenisk dag i Uppsala
Dagen före högtidsmässan, lördag 28 oktober, firar Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige en ekumenisk vesper (kvällsgudstjänst) tillsammans i Uppsala domkyrka. Gudstjänsten leds gemensamt av Antje Jackelén och Anders Arborelius. Den knyter an till den historiska dagen i Lund för ett år sedan, då påve Franciskus och lutherska ledare skrev under ett dokument som förpliktar de båda kyrkorna att ta fasta på det som förenar och tillsammans vittna om det kristna budskapet. På dagen hålls ett ekumeniskt ungdomsmöte mellan Svenska kyrkans unga och Sveriges unga katoliker.

På själva Reformationsdagen den 31 oktober firas gudstjänster i landets alla domkyrkor, flera av dem med ekumenisk och internationell prägel.

Nyskriven musik
Under reformationsveckan kommer nyskriven musik att framföras i flera sammanhang.
I Uppsala domkyrka blir det på kvällen den 29 oktober musikgudstjänst med uruppförande av körverket Fyra Luthervariationer av B. Tommy Andersson.

Den 3 november uppförs i Uppsala domkyrka Rockatorium – ett nyskrivet oratorium om reformationen, med musik och text för kör och rockkorkester av och med Niclas Dahl.

Högtidsmässan i Uppsala domkyrka direktsänds av SVT. Övriga gudstjänster i Uppsala domkyrka under veckan spelas in av SVT och kommer att sändas senare i höst. Här är hela programmet för Reformationsveckan i Uppsala domkyrka.

Reformationsveckan
Reformationsveckan är det fjärde stora nationella evenemanget under Reformationsåret 2017. De tidigare evenemangen är Teologifestivalen i Uppsala i februari, Världens fest i Västerås i juni och Bokmässan i Göteborg i september-oktober.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum