Skogsstyrelsen

Stor insats pågår mot granbarkborren även i skyddade områden

Dela

För att begränsa angreppen av granbarkborrar i Sveriges skyddade skogar, pågår nu en större insats än någonsin tidigare på Skogsstyrelsen. Åtgärder som till exempel barkning eller fällning av angripna träd utförs på många platser i södra och mellersta delarna av landet under juni och juli månad.

Biotopskydd med angrepp av granbarkborre. Foto: Johanna Ehlin, Skogsstyrelsen.
Biotopskydd med angrepp av granbarkborre. Foto: Johanna Ehlin, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har inventerat mer än två hundra biotopskydd och naturvårdsavtal inom det beslutade bekämpningsområdet i Götaland och Svealand. Områden har valts ut för inventering med hjälp av bland annat riskkartor och uppgifter om tidigare års angrepp av granbarkborre. Det är områden där naturvärden är knutna till gran som har valts ut och framförallt de områden där angrepp fanns redan föregående år.

Stor variation i hur stora angreppen är

Inventeringen visar att det finns färska eller äldre angrepp av granbarkborre i en övervägande del av de besökta områdena.

– Att det finns angrepp i de områden vi valt ut för inventering är vad vi hade förväntat oss. Däremot varierar angreppens omfattning mycket, från angrepp i några enstaka vindfällen till hundratals angripna stående träd, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Andra regler än i produktionsskog

I produktionsskog ska angripna granar så snart som möjligt avverkas och forslas bort från skogen för att begränsa spridningen och rädda så mycket virkesvärde som möjligt. I formellt skyddade områden gäller andra regler, men granbarkborren kan ibland behöva bekämpas i syfte att bevara områdets naturvärden. Det kan till exempel vara aktuellt i områden med gammal och ofta kalkrik artrik granskog.

– De åtgärder som är aktuella är oftast barkning av vindfällda och angripna granar eller fällning med efterföljande barkning av stående angripna granar. I de flesta fallen lämnas de för granbarkborre oskadliggjorda granarna kvar på platsen för att gynna den biologiska mångfalden, säger Johan Åberg.

Tredubblat insatserna

Med anledning av de omfattande problemen med granbarkborre i framförallt södra och mellersta delarna av landet har Skogsstyrelsen mer än tredubblat omfattningen av insatser mot granbarkborre i formellt skyddade områden under 2020.

Förutom de bortemot hundra åtgärder som nu utförs, framför allt i juli då åtgärderna är mest effektiva, har närmare 3 000 fångstfällor satts ut i ett drygt 50-tal områden från norra Skåne till norra Uppland.

Fakta: Formellt skyddad skog.

Det finns olika former av formellt skydd. Skogsstyrelsen ansvarar för biotopskyddsområden och de allra flesta naturvårdsavtalen. Naturvårdsverket och länsstyrelserna ansvarar för Naturreservat och Nationalparker.

Fakta: Bekämpningsområde.

Bekämpningsområdet för granbarkborre omfattar stora delar av Götaland och Svealand. Här finns särskilda regler för att bekämpa granbarkborre. Läs mer: https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/regler-for-bekampning-av-skadliga-insekter/

Läs mer om granbarkborre på www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre  

Läs tidigare pressmeddelande: Ökade insatser mot granbarkborren i skyddade områden

Mer information

Johan Åberg, specialist på områdesskydd, Skogsstyrelsen, 
033-48 25 06, 070-568 43 49, johan.aberg@skogsstyrelsen.se

Martina Tedenborg, tf pressansvarig, Skogsstyrelsen,
036-35 93 07, 072-550 49 71, martina.tedenborg@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Biotopskydd med angrepp av granbarkborre. Foto: Johanna Ehlin, Skogsstyrelsen.
Biotopskydd med angrepp av granbarkborre. Foto: Johanna Ehlin, Skogsstyrelsen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik1.10.2020 10:32:37 CESTPressmeddelande

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum