Stockholms stad

Stor markaffär mellan Stockholms stad och Botkyrka kommun

Dela

Botkyrka kommun och Stockholms stad har gemensamt tagit fram ett förslag till köpeavtal gällande stora markområden i Botkyrka. Avtalet innebär att Botkyrka kommun köper mark av Stockholms stad i framförallt Fittja, Hallunda och Norsborg.

– Med detta markköp fortsätter utvecklingen av nya Botkyrka som håller på att växa fram. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år, 4000 nya hem. Vi drivs av Botkyrkas snabba utveckling mot Botkyrkastaden och vårt markköp från Stockholm är en viktig del i det förverkligandet, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun.

De flesta fastigheterna är upplåtna med tomträtt vilket gör att Stockholms stad ställer höga krav på en köpare. 
– Det är naturligt att Botkyrka kommun tar över ansvaret över mark i den egna kommunen. Försäljningen är i linje med exploateringsnämndens uppdrag att avyttra fastigheter utanför kommungränsen och Botkyrka kommun är en bra framtida avtalspart för våra tomträttshavare och arrendatorer, säger Åsa Wigfeldt, avdelningschef Mark & värdering, exploateringskontoret i Stockholms stad.

Markköpet gör det smidigare för alla parter i samband med exploateringsåtaganden och det främjar utvecklingen i Botkyrka.

– Vi välkomnar affären och ser en fördel för stadsutvecklingen och miljonprogrammets förnyelse i Botkyrka när kommunen nu blir markägare och tomträttsupplåtare, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun.

Markaffären är uppdelad i två delar och gäller totalt 961 fastigheter, för en köpeskilling om 1 585 348 000 kr.

  • Det första avtalet omfattar alla småhusfastigheter, flerbostadshus med annan tomträttshavare än Botkyrkabyggen (925 st) samt sju arrendelotter med tillträde den 1 juli 2017. Köpeskillingen uppgår till 1 061 761 000 kronor.
  • Det andra avtalet omfattar Botkyrkabyggens 29 tomträtter med tillträde den 1 januari 2018 för en köpeskilling om 523 587 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun fattar beslut om köpeavtalet den 6 december 2016. I Stockholms stad sammanträder exploateringsnämnden den 15 december. Slutgiltigt beslut kommer att fattas av Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun respektive Stockholms stad i början av 2017. Tjänsteskrivelser finns att läsa på www.botkyrka.se samt www.stockholm.se

Frågor besvaras av: 
Gabriel Melki, (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun, telefon 
070-8861296

Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun, telefon 073-4218722

Åsa Wigfeldt, avdelningschef Mark & värdering, exploateringskontoret, Stockholms stad, telefon 08-50826283

Nyckelord

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum