Linköpings kommun

Stor översyn av Linköpings kommuns gymnasie- och vuxenutbildning

Dela

Bildningsnämnden förväntas imorgon besluta om ett uppdrag att utreda yrkesutbildningarnas organisering och Nya Kungsbergets framtida programutbud samt dess konsekvenser för övriga kommunala gymnasieskolor.

Gymnasie- och vuxenutbildningen står kommande tioårsperioden inför många stora utmaningar. Elevantalet ökar kraftigt samtidigt som trenden visar på minskat söktryck till yrkesprogrammen. Yrkesprogrammen i Linköpings kommun har, med några få undantag, färre sökande än platser. Detta betyder att grupperna blir små och utbildningen blir dyr.

- Vi tar nu ett helhetsgrepp för att se över den framtida organisationen av gymnasieskola och vuxenutbildning i Linköping, med särskilt fokus på att förstärka yrkesutbildningen. Framtida yrkesutbildning ska bedrivas i bra miljöer med ändamålsenliga lokaler som stärker utbildningen. Samtidigt ska vi utforma ett programutbud på Nya Kungsberget som lägger grunden för en attraktiv skola, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Många av yrkesutbildningarna är förlagda på Anders Ljungstedts gymnasium. Nuvarande lokaler är i stort behov av renovering och modernisering vilket riskerar att bli kostnadsdrivande och ta resurser från utbildningarnas kvalitet. Därtill ligger skolan i en expansiv del av staden där också nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken planeras byggas. I takt med innerstadens utveckling och utbyggnaden av nya stadsdelen Stångebro behöver utbildningarna på Anders Ljungstedts gymnasium omlokaliseras.

Den framtida skolan på Nya Kungsberget förväntas stå klar läsåret 2022/23 och inflyttning kommer ske löpande i etapper från 2020. Den nya skolan byggs för att svara mot ett ökat elevunderlag och kan inte inrymma samtliga program och elever från Anders Ljungstedts gymnasium.

Konsekvenser för programutbud och platsantal på övriga kommunala gymnasieskolor ska också utredas. Utredningen ska vara klar i juni 2017 och ge olika förslag på scenarier på framtida programutbud och organisering av gymnasie- och vuxenutbildning för Linköpings kommun.

Bildningsnämnden föreslås besluta om att utreda följande:
• Yrkesutbildningarnas framtida organisering pga vikande söktryck och ekonomi för yrkesprogrammen inom gymnasieskolan och yrkesutbildningen
• Nya Kungsbergets framtida programutbud
• Konsekvenser för programutbudet och kapaciteteten på övriga kommunala gymnasieskolor

För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), 0725-82 81 74

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum