Umeå kommun

Stor plan på samråd i sommar

Dela

Nu är det dags att presentera förslaget till detaljplan för Tomtebo strand och ta in synpunkter på den. På grund av Corona-viruset hålls inget samrådsmöte – men det kommer att finnas goda möjligheter att ta del av planen och lämna synpunkter ändå.

– Det här är en av de största planerna vi gjort i Umeå, säger Magdalena Blomquist, planeringsarkitekt, Detaljplanering, Umeå kommun. Det kommer att ta ca 20 år att bygga ut hela området, så planen måste vara flexibel samtidigt som den ska spegla de höga ambitionerna avseende hållbarhet för stadsdelen.

– Tomtebo strand är en viktig pusselbit för att binda ihop Tomtebo med Universitetsstaden. Det är också viktigt att visa att vi kan skapa en stadsdel med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. Jag hoppas också på boendeformer som blandar åldrarna i den här stadsdelen.

En internationell förebild

Till grund för planen ligger Hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand. Både den och detaljplanen har tagits fram i tätt samskapande mellan Umeå kommun, sju byggaktörer (HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö), tre kommunala bolag (Umeå energi, Upab och Vakin) och med inspel från många umebor.

– Det sätt som Tomtebo strand planeras på är utan tvekan det som kommer att göra att Tomtebo strand blir en internationell förebild. Vi tror att samskapandet och helhetsperspektivet kommer att skapa en stadsdel som blir hållbar på alla sätt, över tid, säger Daniel Ödling, produktionschef, NCC, som har varit med i projektet från start.

Kolbäcken och naturmiljöerna är utgångspunkt för utformningen av Tomtebo strand

Detaljplanen skapar möjlighet för ca 3000 bostäder och 70 000 m2 (bruttoarea) verksamhet. Merparten av byggnaderna tillåts vara 4–5 våningar höga – men mindre områden kommer kunna vara lägre stadsradhus eller flerbostadshus i upp till 7 våningar.

Det har varit viktigt att anpassa planen till naturens förutsättningar. Skogsarealen minskar i och med bygget av Tomtebo strand – samtidigt som skogen, Nydalasjön och Kolbäcken är viktiga för den nya stadsdelen på många sätt. Grönstråket genom området, som är en viktig korridor för spridning av växter och djur, bevaras, Nydalasjöns vatten skyddas från dagvatten, karaktären på skogen runt Kolbäcken bevaras 50 – 200 meter runt bäcken.

Hållbara färdmedel prioriteras

– Det som också är tydligt i planen är prioriteringen av de hållbara färdmedlen, säger Johan Sjöström, projektledare, Mark och exploatering, Umeå kommun. Gång och cykelstråken ska vara gena, prioriterade och separeras från andra trafikslag. En stomlinje med två hållplatser (Linje 8) passerar centralt genom området. Parkeringshus placeras i ytterkanterna för att minimera biltrafik i området och genomfartstrafik är inte tillåtet.

Många sätt att ta del av planen och lämna synpunkter

Samrådet börjar onsdag den 10 juni och pågår augusti ut. Umebor kan ta del av planen på flera sätt.

 • På webbsidan www.umea.se/tomtebostrand finns planhandlingar, visionsbilder och två filmer som översiktligt beskriver detaljplanen och hållbarhetsprogrammet. Där kan man lämna synpunkter på planen – antingen i en synpunktskarta, som också innehåller lite mer detaljerad information eller i ett vanligt formulär.
 • Utmed Olle fiskares väg finns Dialogplats Tomtebo strand och där kan man gå en ”samrådspromenad” i skogen. 17 skyltar som beskriver hur det är tänkt – i den faktiska miljön. Kartor finns dels på dialogplatsen, dels vid Kolbäckens mynning vid cykelvägen utmed E4/Kolbäcksleden.
 • Ett tredje sätt att ta del av planen är att besöka Kommunhörnan i stadsbiblioteket på Väven. Där finns en utställning, med en fysisk modell över planen samt information. Där finns kan man också lämna synpunkter – antingen på en pekskärm med synpunktskartan eller i en brevlåda på utställningen.

Media hälsas välkomna till presskonferens

 • Måndag den 8 juni, kl. 11-12
 • Dialogplats Tomtebo strand: Vägbeskrivning
 • Kort information och möjlighet att ställa frågor.
 • Vi håller också på att sätta upp samrådspromenaden i skogen och nya skyltar vid dialogplatsen.

Närvarande

 • Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande
 • Johan Sjöström, projektledare Mark och exploatering, Umeå kommun
 • Magdalena Blomquist, planarkitekt, Umeå kommun
 • Angelica Wikström, planarkitekt, Umeå kommun
 • Anna Flatholm, projektchef Gator och parker, Umeå kommun
 • Maria Wetterlöv, kommunikatör Umeå kommun
 • Daniel Ödling, produktionschef NCC
 • Gabriella Edfast, fastighetsutvecklare Rikshem
 • Magnus Stenvall, affärsutvecklare, Umeå energi
 • Michael Jalmby, Esam och koordinator Nätverket för hållbart byggande

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Flygbild över det blivande stadsdelsområdet Tomtebo strand. Fotomontage: white arkitekter
Flygbild över det blivande stadsdelsområdet Tomtebo strand. Fotomontage: white arkitekter
Ladda ned bild
Idéskiss över huvudstråket för gång- och cykeltrafik. Trafikslagen separeras tydligt. Illustration: White arkitekter
Idéskiss över huvudstråket för gång- och cykeltrafik. Trafikslagen separeras tydligt. Illustration: White arkitekter
Ladda ned bild
idéskiss över stadsdelstorget ned mot Nydalasjön. Intill torget ligger skola, förskola, servicehubb, busshållplats och annan service. Illustration: White arkitekter
idéskiss över stadsdelstorget ned mot Nydalasjön. Intill torget ligger skola, förskola, servicehubb, busshållplats och annan service. Illustration: White arkitekter
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum