Tysk-Svenska Handelskammaren

Stor potential för svensk tjänsteexport till Tyskland

Dela

Sverige kan ta för sig mer av Tysklands ökade import av tjänster. Tysk tjänsteimport har ökat med 136 procent under de senaste 20 åren i nominella värden, men den svenska andelen av denna volym har minskat under samma period, visar Tysk-Svenska Handelskammarens analys.

Tjänstesektorn stod för 30 procent av Sveriges totala export under 2018. Motsvarande andel för tjänsterna av Tysklands totala export låg på 20 procent, vilket tyder på att Sverige har en stark position inom tjänsteproduktion.

Men Sverige har inte nyttjat chansen att ta en större del av Tysklands ökande tjänsteimport under de två senaste årtionden. Istället har den svenska marknadsandelen minskat från 1,5 procent år 1999 till 1,1 procent under 2018, visar en analys av Tysklands statistik för tjänsteimport gjord av professor Hubert Fromlet, Senior Advisor på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Som förklaring till den minskade svenska marknadsandelen räknas bland annat den intensifierade globaliseringen av tjänstemarknaden, förflyttningar av produktionskedjor till andra världsdelar som knyter till sig lokala tjänsteleverantörer. Möjligen har även den goda hemmamarknaden för tjänster avhållit svenska företag från mer offensiva försäljningsaktiviteter i Tyskland. Den svenska tjänsteexporten har hittills inte heller fått någon skjuts av den svaga kronkursen på den tyska importmarknaden, noterar Hubert Fromlet. Men orsakerna till tappade marknadsandelar i Tyskland kan också vara av konjunkturell och strukturell natur.

Stora delar av tjänsteproduktionen och efterfrågan kommer antagligen att få ett nytt eller modifierat innehåll framöver.

– Det innebär att vi behöver en alltmer sofistikerad och digitaliserad produktion av serviceprodukter. Det kan exempelvis gälla industrinära tjänster, digitalisering på bred front, miljö, hälso- och sjukvård, utbildning på alla nivåer och delar av den offentliga administrationen. Den svenska regeringen kan göra fler insatser på hemmaplan för att främja utbildning på alla nivåer, såsom forskning, innovationer, entreprenörskap och företagande. Det skulle också främja tjänsteexporten, säger Hubert Fromlet

Huvudinsatserna kan dock tjänsteföretagen själva åstadkomma enligt Tysk-Svenska Handelskammarens tidigare studier bland medlemsföretag. Genom att till exempel skaffa sig större kunskap om Tyskland och dess olika regioner går det att åstadkomma mer på den tyska marknaden.

– Satsa på tyska språkkunskaper! Goda kunskaper i tyska borde ingå i den svenska exportstrategin om vi ska lyckas bättre på den tyska marknaden. Med språket kommer också kunskapen om ett lands affärskultur som är det enskilt största hindret mot att lyckas bättre i Tyskland. Därför har vi startat språkfrämjarinitiativet Deutsch – Ditt val! där vi delar ut pengar till svenska skolor som vill satsa på tyska språket, säger Ralph-Georg Tischer, vd på Tysk-Svenska Handelskammaren.

För bägge länderna – Sverige och Tyskland – uppgick den totala bruttoexporten under 2018 för övrigt till 46 respektive 47 procent av BNP.

Nyckelord

Kontakter

Hubert FromletAffilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren

hubert.fromlet@lnu.se

Bilder

Ladda ned bild
Svenska importandelar på den tyska marknaden (procent). Källor: Destatis, Tysk-svenska Handelskammaren (egna beräkningar)
Svenska importandelar på den tyska marknaden (procent). Källor: Destatis, Tysk-svenska Handelskammaren (egna beräkningar)
Ladda ned bild
Tysklands tjänsteimport samt marknadsandelar avseende svenska varor och tjänster i Tyskland. Källor: Destatis, Tysk-svenska Handelskammaren (egna beräkningar)
Tysklands tjänsteimport samt marknadsandelar avseende svenska varor och tjänster i Tyskland. Källor: Destatis, Tysk-svenska Handelskammaren (egna beräkningar)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Tysk-Svenska Handelskammaren
Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 27104
102 52 Stockholm

+46-8-665 18 00http://www.handelskammer.se

Vi förverkligar din affärsidé i Tyskland!
Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation och vårt uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör vi genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. 

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har vi ett gott samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger oss ett oerhört brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Vi är din dörröppnare till Tyskland. Även i Sverige samarbetar vi med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer.

Följ Tysk-Svenska Handelskammaren

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tysk-Svenska Handelskammaren

30 år efter murens fall: Många fler svenska företag i Tyskland – fortsatt glest i östra delen8.11.2019 08:02:00 CETPressmeddelande

På bara fem år har antalet svenska företag som är etablerade i Tyskland ökat med runt 40 procent. Men medan huvudstaden Berlin och ekonomiskt starka delstater i södra och västra delen av landet lockat till sig allt fler svenskägda bolag tappar området som utgjorde det gamla Östtyskland mark. Det visar en analys som Tysk-Svenska Handelskammaren har gjort med anledning av att det gått 30 år sedan murens fall.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum