ManpowerGroup

Stor skillnad mellan kvinnor och män i upplevd jämställdhet på arbetsplatsen

Dela

Bara drygt fyra av tio kvinnor i hotell- och restaurangbranschen anser att deras arbetsplats är jämställd, medan motsvarande siffra bland män är hela sju av tio. Det är därmed den bransch där gapet är störst mellan kvinnors och mäns syn på arbetsplatsens jämställdhet. Det visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life.

– Att det är så stor skillnad i upplevd jämställdhet visar att många arbetsplatser fortfarande har lång väg kvar. Arbetsgivare som redan arbetar aktivt med att tillvarata kompetenser hos både män och kvinnor har ett försprång när det gäller att rekrytera och behålla medarbetare, säger Per Johansson, vd på Experis.

Nästan sju av tio svenska män, 67 procent, anser att deras arbetsplats är jämställd. Samtidigt upplever bara drygt hälften av kvinnorna, 52 procent, deras arbetsplats som jämställd. Den största skillnaden mellan kvinnors och mäns upplevelse av jämställdhet är i hotell- och restaurangbranschen, följd av hälso- och sjukvård, finansverksamhet, IT- och telekom samt detaljhandel.

De kvinnor som anser att de arbetar på en jämställd arbetsplats återfinns främst i fastighetsbranschen, utbildningssektorn eller i transportbranschen. Bland männen är det däremot arbetsplatser inom finansbranschen, konsultverksamhet samt offentlig förvaltning som anses mest jämställda.

– Målet för alla arbetsgivare, oavsett bransch, måste vara att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. För individer handlar det om personlig utveckling, för företag handlar det om lönsamhet och konkurrenskraft över tid. Man har helt enkelt inte råd att slarva bort kompetens, säger Per Johansson.


Topplista: Branscherna med störst gap i upplevd jämställdhet (skillnad i procentenheter mellan män och kvinnor)

1. Hotell- och restaurang                            27 procentenheter

2. Hälsa-, sjukvård och läkemedel               26 procentenheter

3. Finansverksamhet                                  23 procentenheter

4. IT- och telekom                                      19 procentenheter

4. Detaljhandel                                           19 procentenheter


Frågan som ställdes var ”I vilken utsträckning instämmer du med påståendet ’Jag upplever att jag arbetar på en jämställd arbetsplats’?” med svar på en skala från 1–7. Procentsatserna ovan utgör de som svarade 5, 6 eller 7.

4 793 personer deltog i ManpowerGroups arbetslivspanel. De utgör ett representativt urval av Sveriges arbetsföra befolkning avseende ålder, kön och bostadsort.

Bilagor
Infografik

Tips: Sju steg mot en jämställd arbetsplats

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

Tips: Sju steg mot en jämställd arbetsplats

1. Ändra på dig själv först.
Börja med att rannsaka dig själv. Tror du på det här – på riktigt? Engagemanget måste vara äkta, annars framstår det bara som trendängslighet.

2. Ledningen måste äga frågan, inte delegera den. Förändring måste börja i högsta ledningen. Jämställdhet är en strategisk fråga, inte en personalfråga.

3. Vänd på frågan: Fråga ”Varför inte?” I stället för att säga att någon inte har erfarenheten för en tjänst, fråga vad organisationen behöver göra för att det ska fungera.

4. Anställ människor som värdesätter människor. De kommer att få ut mesta möjliga av alla runt omkring sig, och se värdet av att medarbetare kan behålla balansen i livet.

5. Kultur, inte program. Färdiga program för stärkt jämställdhet fungerar dåligt. Ledningen måste påverka arbetsplatskulturen och åstadkomma långsiktig förändring.

6. Var tydlig: Jämställt när och var? Det räcker inte att bara anställa lika många män och kvinnor – arbeta för jämställdhet på alla nivåer och i alla affärsområden.

7. Sätt upp mätbara mål. Mått hjälper organisationen att behålla fokus på att bygga jämställdhet. Stäm av löpande hur långt ni har kommit.

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen i Sverige består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort. Den senaste undersökningen genomfördes under februari-mars 2017 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 4 793 personer deltog. 

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

Experis är ett konsult- och rekryteringsföretag med fokus på specialister inom IT, Ingenjörer, Ekonomer och Ledarskap. Vi vänder oss till dig som vill ta nästa steg i karriären. Genom att kombinera vår branscherfarenhet med vår kunskap om kandidatens potential får vi såväl talanger som verksamheter att växa och utvecklas. Experis finns på ett 50-tal orter i Sverige, i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. www.experis.se

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Byggbranschen levererar ny rekordprognos för höstens arbetsmarknad17.9.2018 08:45Pressmeddelande

Arbetsgivare i byggbranschen förväntar sig en rejält ökad efterfrågan på arbetskraft under hösten. Sysselsättningstrenden för det fjärde kvartalet 2018 ligger på +13 procent, Det är en knapp ökning från föregående kvartals prognos, som då var den starkaste jobbprognosen branschen sett på sex år. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +8 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Ny prognos Q4: Ökad sysselsättning i hotell- och restaurangbranschen under hösten17.9.2018 08:38Pressmeddelande

Arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under hösten. Sysselsättningstrenden för det fjärde kvartalet 2018 ligger på +14 procent, en ökning jämfört med motsvarande period förra året då prognosen låg på +8 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +8 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum