Läkemedelsverket

Stora brister i märkning och varningstexter på kosmetiska produkter

Dela

Läkemedelsverket har granskat märkning och marknadsföring för 20 kosmetiska produkter inköpta från 10 webbutiker vilka riktar sin försäljning till den svenska marknaden. Undersökningen visade att endast 5 av 20 produkter uppfyllde kraven i regelverket.

Läkemedelsverkets tillsyn visade att endast 5 av 20 produkter uppfyllde de krav som kontrollerades. Bland annat hade varningstexter för säker användning inte översatts till svenska på hårfärger. Hårfärger är en produkttyp som nästan alltid innehåller ämnen vilka medför krav på varningstexter i märkningen. I vissa fall saknades batchnummer i märkningen, en uppgift som är viktig för att kunna spåra en produkt om en konsument drabbas av en oönskad effekt vid användande. Andra produkter som hade brister var hudkrämer för barn, tandblekningsprodukter och ansiktsmasker. Läkemedelsverkets kontroll ledde till att 11 produkter slutade säljas och att bristande märkning och marknadsföring korrigerades för 4 produkter.

- Tyvärr ser vi att många produkter saknar svensk märkning vilket riskerar att produkter används på ett sätt som inte är säkert. Det är även vanligt med vilseledande marknadsföring i produktmärkning eller på webben i anslutning till försäljningen. Ett påstående ska vara tydligt och begripligt och får heller inte vara nedsättande mot konkurrenters produkter eller ingredienser”, säger Magnus Crona, Utredare, Läkemedelsverket.

Kosmetiska produkter får inte marknadsföras hur som helst utan det finns regler att förhålla sig till. kosmetiska produkter som säljs i webbutiker ska uppfylla lagstiftningen. Webbutiker som riktar sin försäljning av kosmetiska produkter till den svenska marknaden får endast sälja produkter som uppfyller EUs kosmetikalagstiftning och vår kompletterande svenska lagstiftning. Det är till exempel inte tillåtet att vilseleda konsumenten genom påståenden om att en produkt har en viss egenskap om så inte är fallet. Påståenden om att en produkt är ”fri från” ett ämne som får användas i kosmetiska produkter är inte heller tillåtet.

Exempel på otillåtna marknadsföringspåståenden som upptäcktes

  • ”utan parfym” fastän produkten innehöll parfym enligt ingrediensförteckningen
  • "effekt på eksem, psoriasis och akne”. Produkter för behandling av eksem, psoriasis och akne ses inte som kosmetiska produkter, dessa ses som läkemedel
  • ”fri från” ämne som är förbjudet i kosmetiska produkter. Det är inte tillåtet att påstå att kosmetiska produkter är fria från ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter
  • Påstående ”fri från” ämne som är tillåtet i kosmetiska produkter. Det är inte tillåtet att använda marknadsföring som är nedsättande mot ingredienser som får användas i kosmetika. Exempel på ingredienser som får användas lagenligt är tillåtna konserveringsmedel däribland vissa parabener
  • ”ej testad på djur” fastän testning av kosmetiska slutprodukter på djur förbjöds år 2004 och det sedan år 2013 finns ett fullständigt förbud att sälja kosmetika där slutprodukter eller ingredienser har testats på djur 


Relaterad information

Kontrollerade webbutiker och produkter

Kosmetikaköp på nätet kräver vaksamhet

Läs mer om kosmetika

EU-kommissionens sida om förbud att testa kosmetika på djur

Nyckelord

Kontakter

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum