WONSA

Stora brister i vården av utsatta för sexualbrott

Dela

Idag den 13 juni debatteras två motioner i Riksdagen gällande Inrättandet av ett nationellt centrum för sexualbrottsutsatta. Voteringen sker den 14 juni.

Genom Istanbulkonventionen har Sverige förbundit sig att inrätta särskilda mottagningar och specialiserade icke-akuta stödtjänster för sexualbrottsutsatta över hela landet. Istanbulkonventionens expertgrupp GREVIO kritiserade Sverige 2019 för att inte leva upp till detta åtagande.Tre år har nu gått, vilket är den tidsperiod konventionsstaterna ges för att implementera rekommendationerna och rapportera tillbaka till kommittén.

WONSA har under våren skrivit en skuggrapport om Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen, tillsammans med 8 andra organisationer som alla arbetar kring frågor som rör sexuellt våld.Rapporten är inskickad till Istanbulkonventionens partskommitté inför deras återkoppling till Sverige gällande hur vi efterlever de riktlinjer som finns i Istanbulkonventionen (mäns våld mot kvinnor).Slutsatsen är att det fortfarande saknas särskilda mottagningar, vårdprogram och riktlinjer gällande icke-akut sjukvård för sexualbrottsutsatta.

Ett nationellt centrum skulle vara ett konkret svar på GREVIOs kritik, och vara i linje med Sveriges feministiska politik. Genom att rösta igenom och anta dessa motioner så kan Sverige leva upp till sina åtaganden att bekämpa mäns våld mot kvinnor genom Istanbulkonventionen.

Länk till skuggrapporten:

https://www.wonsa.se/om-oss/aktuellt/skuggrapport-av-sveriges-civilsamhalle/

Länkar till motionerna:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024095

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationellt-centrum-for-sexualbrottsutsatta_H9023480

Länk till en DN:s debattartikel som publicerades idag i DN debatt:

https://www.dn.se/debatt/stora-brister-i-varden-av-utsatta-for-sexualbrott/

En pixi bok blev klar idag om myter kring sexuella övergrepp, som belyser vikten av ett nationellt centrum:

Kontakter

WONSAs klinikchef
Gita Rajan
073-3884543
gita.rajan@wonsa.org

Om

WONSA
WONSA
Stortorget 3, 1 tr
11129 Stockholm

http://www.wonsa.se/

Följ WONSA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.