Brå

Stora förändringar på narkotikamarknaden

Dela

Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.

Brås studie visar att narkotikasmugglingen förenklats genom att svenska kriminella etablerat sig som organisatörer i centrala transitländer. Förändringen innebär att fler kriminella aktörer än tidigare nu har möjlighet att importera narkotika till Sverige.

– I och med att fler kan beställa direkt från organisatörerna i transitländerna kan fler kriminella nätverk även hålla i hela distributionskedjan själva – från smuggling till försäljning, säger Anna Jonsson, utredare på Brå.

Brås studie visar också att platser i vissa bostadsområden blivit centrala för narkotika­försäljning och distribution. Platserna har en både praktisk och symbolisk betydelse för narkotikahandeln, genom att det kriminella nätverk som kontrollerar en viss plats kan styra över själva rätten att sälja narkotika där. Ett nätverk med stort skrämselkapital kan också hantera narkotika relativt öppet i området och förvara narkotikan på en lättillgänglig plats, utan risk för rån eller att allmänheten larmar polisen. Det innebär också att det blir lättare att ta in och hantera stora partier narkotika.

– Konkurrensen om platser leder till högre konfliktnivåer i den kriminella miljön. Vi kan också se att nätverk i storstäderna växer genom att starta verksamheter på andra platser i Sverige. Samtidigt är det viktigt att inte bara betrakta narkotikamarknaden som präglad av våld och konflikt. Det som är mest framträdande i vårt material är snarare olika typer av samarbeten mellan individer, grupper och nätverk, säger Katharina Tollin, utredare på Brå.

Brås rapport visar också att narkotikan blivit mer lättillgänglig för köparna. Sociala medier, chattappar och internetsförsäljning underlättar för köpare att komma i kontakt med säljare. Serviceinriktade leveransmetoder möjliggör för fler att köpa narkotika utan att upptäckas av rättsväsendet.

– Internetförsäljningen av narkotika växer. Men den utgör fortfarande en relativt liten andel av den totala narkotikamarknaden i Sverige. Den ligger någonstans i spannet mellan 3 och 14 procent, säger Li Hammar, utredare på Brå.

För att få en bättre bild av internetköparna har Brå bearbetat uppgifter om drygt 10 000 identifierade Darknetköpare. Analysen visar att många bor i norra Sverige och längre bort från öppna gatuförsäljningsplatser. Köpare på Darknet skiljer sig från personer som misstänks för ringa narkotikabrott. De har generellt bättre inkomster och utbildning, och nio av tio Darknetköpare hade svensk bakgrund. Rapporten visar också att det är stora skillnader mellan säljarna på Darknet och på gatan. Till skillnad från gatuförsäljarna saknar Darknetförsäljarna oftast koppling till kriminella miljöer, och flera av dem är kvinnor.

Hela rapporten Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare (2021:10) finns att ladda ner på www.bra.se.

Fakta

Brås studie om narkotikamarknader ger en bred nulägesbild av narkotikabrottslighetens aktörer och organisationsformer i Sverige. Rapporten baseras på en genomgång av underrättelsedokument, förundersökningar om narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott samt intervjuer. Brå har också bearbetat och analyserat kvantitativa uppgifter från polisens underrättelsekartläggningar av Darknetköpare, försäljning på Darknet och öppen gatuförsäljning i socialt utsatta områden.

Kontakt

  • Katharina Tollin, 08-527 58 537, katharina.tollin@bra.se
  • Anna Jonsson, 08-527 58 405, anna.jonsson@bra.se
  • Li Hammar, 08-518 32 429, li.hammar@bra.se

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre uppger att de utsatts för brott12.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund25.8.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum