Sida

Stora förväntningar på nytt globalt nätverk för hållbara investeringar

Dela

Idag, den 15 april 2019, presenteras nätverket Global Investors for Sustainable Development, GISD. Världen behöver investeringar på 90 biljoner dollar (alltså 90 följt av tolv nollor) för att kunna nå målen i Agenda 2030. Det är också viktigt för investerarna att se hållbara möjligheter att placera pengar, samt att använda de 17 globala målen för att identifiera hållbarhetsrisker. Därför presenterar FN det nya nätverket, som bland annat inspirerats av det svenska nätverket Swedish Investors for Sustainable Development SISD.

-Sverige inspirerar! Det svenska nätverket av investerare från pensionsfonder, försäkringsbolag och banker, med hjälp av svenskt bistånd för att stödja hållbarhetsmålen, har blivit en av inspirationskällorna för ett stort FN-initiativ. Det är därför med tillkämpad blygsamhet jag stolt kan vara en inledningstalare vid annonseringen av det globala FN-initiativet med samma mål. Offentliga och privata medel måste gå åt samma håll för att vi ska klara klimatkrisen såväl som de övriga globala målen, säger Peter Eriksson, minister för internationell utveckling.

Investerare är en viktig katalysator för hållbarhet. Pensionsfonder, kapitalförvaltare och investmentbolag förvaltar pengar för framtida generationer. De måste tänka långsiktigt, och de kan agera för hållbarhet genom investeringar, ägarstyrning och genom att efterfråga transparens och rapportering kring hållbarhetsfrågor. Samtidigt finns det undersökningar på att bara 25 procent av världens alla investeringar är investerade med någon hållbarhetskomponent.

- Att utrota fattigdom till år 2030 kräver ny finansiering i världens fattiga och fattigaste länder. Potentialen är enorm när nu de globala institutionella investerarna visar stort intresse att bidra till att hållbart uppnå Agenda 2030 och de globala målen, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

FN:s Generalsekreterare António Guterres annonserade idag i under Financing for Development Forum det nya globala nätverket för stora investerare, GISD. Sida organiserar sedan 2016 ett svenskt nätverk för investerare, SISD, som spelat en roll som inspiration till det globala nätverket.

Bland deltagarna i SISD har till exempel flera nya fonder startats med Agenda 2030 som tema. Flera investeringar har gjorts i gröna obligationer, Världsbanksobligationer med inriktning mot Agenda 2030 och vattenobligationer. Hösten 2018 gjorde fyra aktörer som grupp (SEB, SHB, Svenska kyrkan och Skandia) en stor gemensam investering i Världsbanksobligationer med särskild uppmärksamhet för hållbara städer för 2,5 miljarder kronor.

- Vi ser att en stor del av dessa investeringar når ut till människor i fattigdom, framför allt via utvecklingsbankerna. På Sida ser vi att olika partnerskap med nya aktörer är ett sätt att arbeta kraftfullt med de stora utmaningar – och möjligheter – som kommer med Agenda 2030. Genom partnerskap kan man stimulera och engagera varandra för hållbar utveckling. Magin med partnerskap är, att om de fungerar bra, kan helheten och den totala vinsten bli mycket mer än summan av delarna, säger Carin Jämtin.

Det nya globala nätverket GISD ska fungera som en plattform där medlemmarna kan utbyta erfarenheter för att skala upp investeringar i linje med Agenda 2030, och skapa engagemang för hållbara investeringar. Tillsammans kan man också arbeta på policynivå för att undanröja hinder för investeringar i linje med Agenda 2030 och utvecklingsländer. GISD kommer även att titta på definitionen av vad som är en Agenda 2030-investering.

Alla regioner i världen, inklusive utvecklingsregioner kommer att representeras i GISD. Även svenska investerare är representerade via SISD.

- Jag är övertygad om att ett globalt nätverk av stora investerare som sätter hållbarhet i fokus kan göra stor nytta i arbetet med Agenda 2030. Sida har stora förväntningar på GISD att katalysera nya pengar för investeringar i linje med Agenda 2030 och för de fattigaste länderna. Resurserna behövs för att bygga institutioner och bidra till reformer som behövs för hållbar samhällsbyggnad. Pengarna ska också göra långsiktig nytta, poängterar Carin Jämtin.

Presskontakter:

Kontakt för Peter Eriksson: Hanna Hessling 0725573801

Sidas presstjänst: 08-698 55 55, press@sida.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Finansjättar går samman i globalt nätverk – lovar biljontals dollar i investeringar för att nå de Globala målen.17.10.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterar nu det nya globala nätverket för stora investerare, Global Investors for Sustainable Development, GISD. Det består av 30 vd:ar för några av världens största banker, investerare och finansiella aktörer. Under två års tid åtar de sig att arbeta för att frigöra biljontals dollar och satsa dem för att uppnå de Globala målen i Agenda 2030.

Pressinbjudan Utvecklingsforum: Jämställdhet i motvind - hur vänder vi trenden?9.10.2019 10:21:22 CESTPressinbjudan

Jämställdhet är en grundläggande förutsättning för att minska fattigdom och förtryck, och svenska aktörer gör ett viktigt arbete för att driva frågan internationellt. Stora framsteg har gjorts genom åren och just nu ser vi nya kraftfulla rörelser på olika håll i världen: #niunamenos kamp mot könsrelaterat våld i Latinamerika, massprotester mot våldtäkt i Indien och Sydafrika, Women’s marches i USA och inte minst Metoo-rörelsens globala genomslag. Samtidigt är motståndet hårt i en allt mer polariserad värld: Regeringar ser organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter som ett hot och hela jämställdhetsbegreppet ifrågasätts. Istället betonas en mer traditionell syn på män och kvinnor, som exkluderar personer med könsöverskridande identitet eller annan sexuell läggning. Det gör Sveriges röst viktigare än någonsin. Vilka är då lösningarna som behövs för att motverka de trender som ifrågasätter jämställdhet? Och hur kan vi stötta dem som går i bräschen för arbetet? Det är några frågor

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum