Sida

Stora förväntningar på nytt globalt nätverk för hållbara investeringar

Dela

Idag, den 15 april 2019, presenteras nätverket Global Investors for Sustainable Development, GISD. Världen behöver investeringar på 90 biljoner dollar (alltså 90 följt av tolv nollor) för att kunna nå målen i Agenda 2030. Det är också viktigt för investerarna att se hållbara möjligheter att placera pengar, samt att använda de 17 globala målen för att identifiera hållbarhetsrisker. Därför presenterar FN det nya nätverket, som bland annat inspirerats av det svenska nätverket Swedish Investors for Sustainable Development SISD.

-Sverige inspirerar! Det svenska nätverket av investerare från pensionsfonder, försäkringsbolag och banker, med hjälp av svenskt bistånd för att stödja hållbarhetsmålen, har blivit en av inspirationskällorna för ett stort FN-initiativ. Det är därför med tillkämpad blygsamhet jag stolt kan vara en inledningstalare vid annonseringen av det globala FN-initiativet med samma mål. Offentliga och privata medel måste gå åt samma håll för att vi ska klara klimatkrisen såväl som de övriga globala målen, säger Peter Eriksson, minister för internationell utveckling.

Investerare är en viktig katalysator för hållbarhet. Pensionsfonder, kapitalförvaltare och investmentbolag förvaltar pengar för framtida generationer. De måste tänka långsiktigt, och de kan agera för hållbarhet genom investeringar, ägarstyrning och genom att efterfråga transparens och rapportering kring hållbarhetsfrågor. Samtidigt finns det undersökningar på att bara 25 procent av världens alla investeringar är investerade med någon hållbarhetskomponent.

- Att utrota fattigdom till år 2030 kräver ny finansiering i världens fattiga och fattigaste länder. Potentialen är enorm när nu de globala institutionella investerarna visar stort intresse att bidra till att hållbart uppnå Agenda 2030 och de globala målen, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

FN:s Generalsekreterare António Guterres annonserade idag i under Financing for Development Forum det nya globala nätverket för stora investerare, GISD. Sida organiserar sedan 2016 ett svenskt nätverk för investerare, SISD, som spelat en roll som inspiration till det globala nätverket.

Bland deltagarna i SISD har till exempel flera nya fonder startats med Agenda 2030 som tema. Flera investeringar har gjorts i gröna obligationer, Världsbanksobligationer med inriktning mot Agenda 2030 och vattenobligationer. Hösten 2018 gjorde fyra aktörer som grupp (SEB, SHB, Svenska kyrkan och Skandia) en stor gemensam investering i Världsbanksobligationer med särskild uppmärksamhet för hållbara städer för 2,5 miljarder kronor.

- Vi ser att en stor del av dessa investeringar når ut till människor i fattigdom, framför allt via utvecklingsbankerna. På Sida ser vi att olika partnerskap med nya aktörer är ett sätt att arbeta kraftfullt med de stora utmaningar – och möjligheter – som kommer med Agenda 2030. Genom partnerskap kan man stimulera och engagera varandra för hållbar utveckling. Magin med partnerskap är, att om de fungerar bra, kan helheten och den totala vinsten bli mycket mer än summan av delarna, säger Carin Jämtin.

Det nya globala nätverket GISD ska fungera som en plattform där medlemmarna kan utbyta erfarenheter för att skala upp investeringar i linje med Agenda 2030, och skapa engagemang för hållbara investeringar. Tillsammans kan man också arbeta på policynivå för att undanröja hinder för investeringar i linje med Agenda 2030 och utvecklingsländer. GISD kommer även att titta på definitionen av vad som är en Agenda 2030-investering.

Alla regioner i världen, inklusive utvecklingsregioner kommer att representeras i GISD. Även svenska investerare är representerade via SISD.

- Jag är övertygad om att ett globalt nätverk av stora investerare som sätter hållbarhet i fokus kan göra stor nytta i arbetet med Agenda 2030. Sida har stora förväntningar på GISD att katalysera nya pengar för investeringar i linje med Agenda 2030 och för de fattigaste länderna. Resurserna behövs för att bygga institutioner och bidra till reformer som behövs för hållbar samhällsbyggnad. Pengarna ska också göra långsiktig nytta, poängterar Carin Jämtin.

Presskontakter:

Kontakt för Peter Eriksson: Hanna Hessling 0725573801

Sidas presstjänst: 08-698 55 55, press@sida.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF19: Det krympande demokratiska utrymmet online - mobilisering för ett fritt, öppet och säkert internet10.5.2019 14:42:54 CESTPressinbjudan

Sedan ett antal år tillbaka har det demokratiska utrymmet online krympt och läget är både allvarligt och akut. Repressiva åtgärder har ökat mot det civila samhället, journalister, minoriteter och andra förändringsaktörer. Vi står vid ett vägskäl; ska internet ska vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet. Färdriktningen sätt nu och frågorna är många: Hur ska vi kunna garantera ett fritt, öppet och säkert internet? Hur gör vi för att fler människor, särskilt kvinnor, får tillgång till internet? Hur ser ansvaret ut? Går det att stärka ansvarsutkrävandet för brott mot de mänskliga rättigheterna online? Dessa frågor kommer att diskuteras på Stockholm Internet Forum, SIF19, som arrangeras för sjätte gången. Under två dagar kommer 500 nätaktivister, journalister och andra demokratiföreträdare från närmare 100 länder att diskutera internets roll som positiv kraft för utveckling och demokrati och h

Sida ger stöd till cyklondrabbade i Moçambique, Malawi och Zimbabwe26.3.2019 18:38:47 CETPressmeddelande

Hjälpbehoven är enorma efter cyklonen Idais framfart där stora landområden har lagts under vatten, förstört byggnader och raserat infrastruktur. Katastrofen har krävt ett stort antal människoliv, många saknas fortfarande och hundratusentals har blivit hemlösa. Sida ger nu snabba stöd till både koordinering av hjälpinsatser och till akuta insatser för drabbade. Sida ger också stöd till den svåra torkan som samtidigt pågår i västra Zimbabwe med nära 3 miljoner mycket svårt undernärda.

Pressinbjudan: Ingen ska lämnas utanför – men hur? Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet25.3.2019 13:36:53 CETPressinbjudan

I dag lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning, enligt FN:s utvecklingsprogram. Att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras är en central fråga. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 är tydliga med att personer med funktionsnedsättning inkluderas. Svenskt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det? När: torsdag 28 mars, 2019 Tid: 09:30 – 12:00 (Registrering från kl. 09:00) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Arrangörer: Sida, MyRight och Myndigheten för delaktighet Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, utveckling och funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar löper större risk att bli fattiga – samtidigt som fattigdom kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade gru

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum