Skogsstyrelsen

Stora granbarkborreangrepp i Västernorrland

Dela

Skogsstyrelsens årliga övervakning av omfattningen av granbarkborrens svärmning visar på stora mängder granbarkborre i Västernorrlands län. Det är därför hög tid att ta ut angripet virke ur skogen.

I Västernorrland finns i år fällor i Långsele, Sörböle och Torpshammar. Fångsterna av granbarkborre har hittills varit stora. Samtidigt konstaterar Skogsstyrelsen att skadorna från förra årets angrepp ser värre ut än befarat. 

– Vi har sett många angreppshärdar med mellan fem och tio dödade stående granar, vilket är allvarligt. Vi befarar därför en fortsatt stor utbredning av angreppen. Framförallt finns en ökad skaderisk i Sollefteå kommun där stora mängder granbarkborre fångats i fällorna, säger Niklas Åberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen bedömer att årets angrepp kommer att fortsätta i de tidigare angripna områden samtidigt som det blir nya angrepp i hyggeskanter och kring färska vindfällen.

– Som skogsägare är det viktigt att se över sin skog och hitta de angripna bestånden, säger Niklas Åberg.

När svärmningen skett kan granvirke som är grövre än 10 cm och som avverkats innan svärmningen vara angripet. Det måste därför vara ute ur skogen i god tid innan den nya generationen granbarkborrar lämnar virket. I Västernorrland ska färskt eller rått virke samt nyangripna träd vara omhändertaget och utforslat senast den 15 juli.

På Skogsstyrelsens webbplats publiceras varje tisdag uppdaterad information om hur många granbarkborrar som fångats in i de olika områdena samt råd till skogsägare om lämpliga åtgärder med hänsyn till den aktuella fångsten i området.

Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/svarmningskartaxyz.

Mer information:
Niklas Åberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 060–55 31 69
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum