Brå

Stora och tunga brottmål ökar

Dela

Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag.

Brås studie visar att de stora brottmålen oftast föregås av långa och komplexa förundersökningar.

– De stora brottmålen är andelsmässigt få, i förhållande till alla brottmål sammantaget, men de slukar stora resurser från rättsväsendet, säger Monika Sellgren Karlsson, utredare på Brå.

Komplicerad brottslighet och många inblandade
Det som gör ärendena extra resurskrävande är att de exempelvis innehåller ett stort antal misstänkta eller ett stort antal brottsoffer. Varje ärende kan också omfatta ett stort antal brott, och därmed en stor mängd analys- och bevismaterial. Material­mängden är särskilt stor i ärenden med it-inslag. Vissa ärenden kan också handla om organiserade kriminella nätverk, som ägnar sig åt avancerade ekobrott, vilket är komplicerat att utreda.

Satsning gav fler stora brottmål
Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet, som pågått sedan 2009, har påverkat utvecklingen av de stora brottmålen.

– Satsningen mot den organiserade brottsligheten har lett till fler komplicerade ärenden. Å ena sidan slukar dessa ärenden en relativt stor andel av rättsväsendets resurser, men detta ska vägas mot satsningens positiva konsekvens att fler grova brott nu upptäcks och lagförs, säger Martin Geisler, utredare på Brå.

Parallellt med detta har det också skett en kompetenshöjning bland åklagare och försvars­advokater, med ökade kvalitetskrav på förundersökningar och bevisföring i de stora brottmålen.

Stärkta it-resurser och en modernare rättegångsbalk
För att hantera ökningen av stora brottmål, och korta ner utredningstiden inför dem, behöver rättsväsendet anpassas mer till stora ärenden, till exempel genom att polisens it-resurser förstärks. Att utveckla rättegångsbalken så att den underlättar hanteringen av stora brottmål skulle också medföra vinster för effektiviteten.

Rapporten Stora förundersökningar och brottmål. Utveckling, omfång och karaktär (Brå 2017:4) går att ladda ner på www.bra.se.

För ytterligare information

Nyckelord

Dokument

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Tidiga insatser kan påverka framtida brottslighet och våldsamt beteende - Timely address of the causes of violence är huvudtemat på årets The Stockholm Criminology Symposium13.6.2017 10:22Pressinbjudan

Välkommen till 2017 års upplaga av The Stockholm Criminology Symposium, som hålls på Norra Latin den 19–21 juni. I år med särskilt fokus på tidiga insatsers betydelse på framtida brottslighet och våldsamt beteende. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson medverkar i den inledande paneldiskussionen.

Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga1.6.2017 08:30Pressmeddelande

Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

Ny statistik över personer misstänkta för brott 201630.3.2017 09:30Pressmeddelande

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum