Bolagsverket

Stora samhällsekonomiska nyttor väntas med införande av Standard Business Reporting (SBR)

Dela

Till slutrapporten om regeringsuppdraget för digital inlämning av årsredovisningar lämnades även en delrapport för Standard Business Reporting (SBR) och möjligheterna för Sverige in. Rapporten visar på stora samhällsekonomiska nyttor i Sverige och Norden vid ett införande.

I slutrapporten för regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer” N2018/02033/FF)” ingick en delrapport om Standard Business Reporting (SBR) som en bilaga. Parallellt med huvuduppdraget har Bolagsverket tillsammans med bland annat myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Statistikmyndigheten SCB, Skatteverket, Tillväxtverket, Bokföringsnämnden och Finansinspektionen utforskat och definierat SBR och effekterna vid ett införande i Sverige. SBR är en metodik för att digitalt utbyta verksamhetsinformation på ett strukturerat sätt, till exempel finansiell information från årsredovisningar. Med SBR kan företagarnas rapportering till myndigheterna minska och företagsinformation kan delas och återanvändas mellan myndigheter.

– SBR gör det möjligt att bygga ett digitalt ekosystem för privata företag och myndigheter, säger Thomas Flank, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket som lett uppdraget. Om vi kan strukturera och återanvända företagsinformation kan vi minska företagens administrativa bördor att rapportera till myndigheterna och skapa stora samhällsekonomiska nyttor, både i Sverige och Norden.

Från regeringens håll arbetar man för att det ska vara enkelt att digitalt komma i kontakt med det offentliga och att uppgifter ska om möjligt bara behöva lämnas en gång.

– Fördelarna uppstår såklart för företagaren när deras affärssystem når en ökad digitalisering och automatisering som myndigheterna kan ta del av, säger Thomas Flank. Det minskar behovet av rapportering, och från myndigheternas sida blir ärendehandläggningen effektivare. Vinnarna finns på båda sidor.

En förutsättning för Nordic Smart Government

I det nordiska projektet Nordic Smart Government (NSG), som verkar för att skapa ett digitalt ekosystem för finansiell information i Norden, är SBR en förutsättning, menar Thomas Flank.

– Visionen i NSG är att göra livet enklare och skapa värde för nordens små och medelstora företag genom att göra realtidsdata tillgänglig och användbar. För att göra den just tillgänglig och användbar behöver den vara strukturerad och utbytbar, säger Thomas Flank. Där är SBR nyckeln och prognoser visar att ett införande kan skapa värde för upp till 27 miljarder Euro per år.

Bred samverkan med andra myndigheter

I slutrapporten för SBR-uppdraget finns flera rekommendationer. Bolagsverket föreslås få ett samordnande uppdrag för etableringen av SBR i Sverige, och att det sker inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte som myndigheten för digital förvaltning (DIGG) driver.

– I uppdraget har vi haft en bred samverkan med andra myndigheter, säger Thomas Flank. DIGG driver just nu med två uppdrag, en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och ramverk för nationellt grunddata. Dessa två uppdrag kommer att hantera både hur företagsinformationen enligt SBR både kan utbytas och hanteras på ett bra och effektivt sätt. För att vi ska lyckas med att förenkla för företagare är samverkan mellan myndigheter en förutsättning. Därför ser vi fram emot att driva detta vidare tillsammans med andra myndigheter och i slutändan nå Sveriges höga mål kring digitalisering.

Läs mer

Nyckelord

Kontakter

Om

Bolagsverket
Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670https://bolagsverket.se/

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Pressbilder

Följ Bolagsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bolagsverket

Bolagsverket har fått kritik av JO för kontantvägran10.2.2022 15:26:50 CET | Pressmeddelande

Bolagsverkets ställningstagande att inte ta emot kontanter gjordes för ett antal år sedan i samråd med andra myndigheter och efter en juridisk analys. JO redovisar i ett beslut daterat den 7 februari 2022 en annan analys och kommer fram till att Bolagsverket måste ändra sina rutiner, vilket Bolagsverket nu kommer att göra. Bolagsverket uppmärksammar samtidigt att ett bredare återinförande av kontanthantering skulle innebära ett steg tillbaka sett till utvecklingen av betalningsflöden i samhället i övrigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum