Bolagsverket

Stora samhällsekonomiska nyttor väntas med införande av Standard Business Reporting (SBR)

Dela

Till slutrapporten om regeringsuppdraget för digital inlämning av årsredovisningar lämnades även en delrapport för Standard Business Reporting (SBR) och möjligheterna för Sverige in. Rapporten visar på stora samhällsekonomiska nyttor i Sverige och Norden vid ett införande.

I slutrapporten för regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer” N2018/02033/FF)” ingick en delrapport om Standard Business Reporting (SBR) som en bilaga. Parallellt med huvuduppdraget har Bolagsverket tillsammans med bland annat myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Statistikmyndigheten SCB, Skatteverket, Tillväxtverket, Bokföringsnämnden och Finansinspektionen utforskat och definierat SBR och effekterna vid ett införande i Sverige. SBR är en metodik för att digitalt utbyta verksamhetsinformation på ett strukturerat sätt, till exempel finansiell information från årsredovisningar. Med SBR kan företagarnas rapportering till myndigheterna minska och företagsinformation kan delas och återanvändas mellan myndigheter.

– SBR gör det möjligt att bygga ett digitalt ekosystem för privata företag och myndigheter, säger Thomas Flank, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket som lett uppdraget. Om vi kan strukturera och återanvända företagsinformation kan vi minska företagens administrativa bördor att rapportera till myndigheterna och skapa stora samhällsekonomiska nyttor, både i Sverige och Norden.

Från regeringens håll arbetar man för att det ska vara enkelt att digitalt komma i kontakt med det offentliga och att uppgifter ska om möjligt bara behöva lämnas en gång.

– Fördelarna uppstår såklart för företagaren när deras affärssystem når en ökad digitalisering och automatisering som myndigheterna kan ta del av, säger Thomas Flank. Det minskar behovet av rapportering, och från myndigheternas sida blir ärendehandläggningen effektivare. Vinnarna finns på båda sidor.

En förutsättning för Nordic Smart Government

I det nordiska projektet Nordic Smart Government (NSG), som verkar för att skapa ett digitalt ekosystem för finansiell information i Norden, är SBR en förutsättning, menar Thomas Flank.

– Visionen i NSG är att göra livet enklare och skapa värde för nordens små och medelstora företag genom att göra realtidsdata tillgänglig och användbar. För att göra den just tillgänglig och användbar behöver den vara strukturerad och utbytbar, säger Thomas Flank. Där är SBR nyckeln och prognoser visar att ett införande kan skapa värde för upp till 27 miljarder Euro per år.

Bred samverkan med andra myndigheter

I slutrapporten för SBR-uppdraget finns flera rekommendationer. Bolagsverket föreslås få ett samordnande uppdrag för etableringen av SBR i Sverige, och att det sker inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte som myndigheten för digital förvaltning (DIGG) driver.

– I uppdraget har vi haft en bred samverkan med andra myndigheter, säger Thomas Flank. DIGG driver just nu med två uppdrag, en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och ramverk för nationellt grunddata. Dessa två uppdrag kommer att hantera både hur företagsinformationen enligt SBR både kan utbytas och hanteras på ett bra och effektivt sätt. För att vi ska lyckas med att förenkla för företagare är samverkan mellan myndigheter en förutsättning. Därför ser vi fram emot att driva detta vidare tillsammans med andra myndigheter och i slutändan nå Sveriges höga mål kring digitalisering.

Läs mer

Nyckelord

Kontakter

Om

Bolagsverket
Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670https://bolagsverket.se/

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Följ Bolagsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bolagsverket

Bolagsverket lämnar in slutrapport för regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer”31.3.2021 14:34:16 CEST | Pressmeddelande

Bolagsverket har lämnat in slutrapporten för regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer” N2018/02033/FF). I slutrapporten rekommenderar Bolagsverket att regeringen fattar beslut om införande om ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisningar och att Standard Business Reporting (SBR) etableras i Sverige.

Tillsammans bygger vi upp Sveriges digitala infrastruktur för informationsutbyte och grunddata26.2.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Bolagsverket har i samverkan med ett flertal andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Den 29 januari 2021 lämnades delredovisningar för två strategiska uppdrag in till regeringen, och nu intensifieras det gemensamma arbetet mot en mer ändamålsenlig förvaltning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum