Stockholms stad

Stora snöfall påverkar framkomligheten i Stockholm även i framtiden.

Dela

Stora intensiva snöfall kommer att påverka framkomligheten i Stockholm även i framtiden.

Det konstaterade Stockholms stads trafikkontor vid en pressträff då en första utvärdering av snöröjningen till följd av det stora snöfallet den 9 november presenterades. 40 centimeter på ett dygn är enligt SMHI, det största snöfall i november på 111 år.

Stadens klassar snöfall mellan 5 och 15 centimeter som normala.

När det kommer mer snö än normalt prioriterar staden gator som är viktiga för till exempel ambulans och brandkår.

- För att ha rätt förväntningar hur bra snöröjningen kan vara, måste man veta vad som är tekniskt möjligt. I bästa fall tar det minst en natt att skotta bort det värsta och en vecka att återställa staden i normalläge, när det har snöar kraftigt och snön måste forslas bort, säger Jonas Eliasson trafikdirektör Stockholms stad.

Trafikkontoret konstaterar att uppdraget att staden ska vara återställd till normalt läge inom en vecka har lyckats men staden är ändå självkritisk.

- Det har inte fungerat perfekt. Majoriteten av våra entreprenörer gjorde ett fantastiskt jobb men det fanns vissa förare som inte kunde sina rutter och det uppstod otydligheter i kommunikationen med följd av att vissa gator inte blev skottade. Det fanns bilar och lastbilar som körde med sommardäck. De körde fast i snön och skapade långa köer och gjorde så att plogbilarna inte kom fram. Det fick en väldigt negativ påverkan på trafiken, säger Jonas Eliasson.

Trafikkontoret ser nu över vilka förbättringar som kan genomföras för effektivare snöröjning.

- En viktig utveckling är den regionala trafikinformationen. Hade regionens aktörer haft tydligare gemensamma budskap kunde det ha resulterat i färre bilar och mindre resande vilket hade underlättat för snöröjningen. Den här gången satt snöröjarna fast i köer istället för att skotta snö. Jag tror att många inte förstod hur allvarligt trafikläget var i hela regionen, säger Jonas Eliasson, trafikdirektör Stockholms stad.

För fler frågor kontakta: Anders Porelius, pressansvarig 08-508 262 82

anders.porelius@stockholm.se

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum