Trafikverket

Stora spårarbeten under påsken för bättre järnväg

Dela

För att påverka trafiken så lite som möjligt görs flera stora spårarbeten under påsken då färre arbetspendlar med tåg. Arbetena är planerade sedan länge. Störst påverkan blir det kring Stockholm, Göteborg och Malmö.

För att rusta järnvägen för dagens trafik och framtidens behov är det nödvändigt med banarbeten. Påsken är den helg på året då flest planerade banarbeten utförs. Antalet helgdagar är många och det är färre resande som störs än under en normaldag då många arbetspendlar. Detta görs varje påsk.

– Vi förstår att de här avstängningarna blir besvärliga eftersom så många börjar eller slutar sin resa i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det är därför vi samlar ihop alla nödvändiga arbeten under de helger då vi har färre resande och kan få så många arbeten som möjligt utförda samtidigt, säger Catrine Carlsson chef för avdelningen Trafik på Trafikverket.

Arbetena planeras långt i förväg. Därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter påskens banarbeten. Kontakta ditt tågbolag om du vill veta mer om hur de har planerat trafiken, restider och ersättningstrafik.

– De omfattande arbeten som görs under påsk minskar sårbarheten och förstärker järnvägens kapacitet. Flera av våra arbeten kräver att tågtrafiken stängs av helt, både för att kunna utföra arbetet rent praktiskt, men också för att arbetsmiljön ska vara säker. Vi sätter alltid säkerheten i första rummet, säger Catrine Carlsson. Kontaktuppgifter: Catrine Carlsson, chef för avdelningen Trafik på Trafikverket, 070-538 22 33 Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Faktaruta: Avstängd trafik och förlängd restid

Skåne: Avstängd trafik mellan Lund och Hässleholm 26-27 mars, vilket påverkar både regionaltåg och fjärrtåg.

Stockholm: Avstängd trafik mellan Stockholm Centralstation och Älvsjö från 22.00 den 24 mars till 5.00 tisdagen 29 mars, vilket påverkar all tågtrafik mellan Stockholm och södra Sverige, både pendeltåg och fjärrtåg. Begränsad trafik mellan Stockhom och norra Sverige via Uppsala ger längre restider för både fjärrtåg och pendeltåg. Mälarbanan Stockholm-Örebro är öppen och trafiken Stockholm-Göteborg leds om på denna bana med längre restider som följd. Arlanda Express påverkas inte av påskens banarbeten.

Göteborg: Marieholmsbron stängs av 23-28 mars vilket påverkar pendeltågen mellan Göteborg och Uddevalla och Strömstad. Göteborg-Alingsås stängs av från midnatt på skärtorsdagen 24 mars till 17.00 annandag påsk 28 mars.

Västernorrland: Ånge station avstängd under påskafton 26 mars. Inga tåg stannar vid stationen och viss regionaltrafik ersätts med buss.

För detaljerad information om ersättningstrafik och andra trafikändringar hänvisas till tågföretagen.

För mer information om våra banarbeten:

http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2016-03/stora-spararbeten-under-pasken-for-battre-jarnvag/

Kontakter

Kontaktperson
Catrine Carlsson, chef för avdelningen Trafik på Trafikverket, 010-123 60 45

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum