Region Jönköpings län

Större ambitioner för arbetspendling och energiproduktion i länet 2023

Dela

Region Jönköpings län ska ha större fokus på att öka andelen som pendlar till arbete eller studier med kollektivtrafiken i budget för 2023. En annan stor ambition är att öka takten för att producera mer förnyelsebar energi i länet. Därför ska Region Jönköpings län undersöka möjligheterna att använda egen mark för upplåtelse av solpaneler och vindkraftverk.

På bilen från vänster: Linnéa Nilsson (BA), Arnold Carlzon (KD), Leif Andersson (C), Marcus Eskdahl (S), Emma Emanuelsson (MP) och Eric Hedlund (L)
Fotograf: Christoffer Hägg
På bilen från vänster: Linnéa Nilsson (BA), Arnold Carlzon (KD), Leif Andersson (C), Marcus Eskdahl (S), Emma Emanuelsson (MP) och Eric Hedlund (L) Fotograf: Christoffer Hägg

Under onsdagen den 25 maj presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län de politiska inriktningarna i sitt budgetförslag för 2023 som nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM-nämnden) ansvarar för. Koalitionen tillför 35 nya miljoner kronor för att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken. Samtidigt är det fokus på att öka ambitionsnivån för att nå målet att bli ett plusenergilän senast år 2045.

– Region Jönköpings län behöver göra särskilda avsiktsförklaringar med alla länets kommuner för att klargöra vilket enskilt ansvar varje part har för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Vi vill även införa ett fackligt råd hos Länstrafiken som kan ge anställdas perspektiv för att utveckla kollektivtrafiken, säger Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

– Vi har startat ett nytt treårigt projekt för att fortsätta driva på för nya stambanor. Vi ser även stora fördelar med järnvägssträckan Värnamo-Halmstad. Region Jönköpings län ska föra samtal med Region Halland för att gemensamt kunna ta ansvar för att tågtrafiken ska fortsätta gå, säger Leif Andersson (C), första vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

– Busstrafiken ska binda ihop länet och underlätta för resor till studier och arbete. Vi ser ett behov av att starta en bussförbindelse mellan Eksjö-Sävsjö-Värnamo när det finns ekonomiska förutsättningarna. Region Jönköpings län ska även se över behoven av mer direkttrafik till större arbetsplatser, säger Arnold Carlzon (KD).

– Vi vill se nya möjligheter för smidigare resor i länet. Under nästa år införs möjligheten att ta med sällskapsdjur på färdtjänstresor. Länstrafiken ska även utreda kostnaden för att ett studentkort inom kollektivtrafiken. Ett studentkort kan underlätta för omskolning på arbetsmarknaden, säger Linnéa Nilsson (BA).

– Under 2023 fortsätter projektet med att pröva anropsstyrd linjelagd kollektivtrafik på landsbygden. Region Jönköpings län ska även se över hur coronapandemin har förändrat resvanor. Det behöver finnas en beredskap för att kunna ställa om kollektivtrafiken när det sker stora förändringar i samhället, säger Eric Hedlund (L).

– Vi behöver öka takten för att producera mer förnyelsebar energi i länet. Region Jönköpings län ska undersöka möjligheten att använda egen mark för byggnation av solpaneler och vindkraftverk. Energikontor Norra Småland ska även hjälpa fler företag och organisationer att ställa om till energismart verksamhet, säger Emma Emanuelsson (MP).

I det bifogade materialet finns mer utförliga faktadelar om de politiska inriktningarna samt statistik om kollektivtrafiken och energi- och klimatarbete.

Kontaktpersoner:

Marcus Eskdahl (S)
Ordförande TIM-nämnden
070-697 74 50

Leif Andersson (C)
Förste vice ordförande TIM-nämnden
070-379 34 13

Arnold Carlzon (KD)
070-522 66 96

Linnéa Nilsson (BA)
070-269 01 15

Eric Hedlund (L)
073-412 18 30

Emma Emanuelsson (MP)
072-988 66 33

På bilen från vänster: Linnéa Nilsson (BA), Arnold Carlzon (KD), Leif Andersson (C), Marcus Eskdahl (S), Emma Emanuelsson (MP) och Eric Hedlund (L)
Fotograf: Christoffer Hägg

Nyckelord

Kontakter

Bilder

På bilen från vänster: Linnéa Nilsson (BA), Arnold Carlzon (KD), Leif Andersson (C), Marcus Eskdahl (S), Emma Emanuelsson (MP) och Eric Hedlund (L)
Fotograf: Christoffer Hägg
På bilen från vänster: Linnéa Nilsson (BA), Arnold Carlzon (KD), Leif Andersson (C), Marcus Eskdahl (S), Emma Emanuelsson (MP) och Eric Hedlund (L) Fotograf: Christoffer Hägg
Ladda ned bild

Dokument

Om

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING

010-241 00 00http://www.rjl.se/

Koaltion för Region Jönköpings län består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet.

Följ Region Jönköpings län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Jönköpings län

Nya satsningar för omställning till framtidens sjukvård 202330.5.2022 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Koalitionen fortsätter att satsa mer resurser för omställning till framtidens sjukvård. Inom geriatrisk vård och rehabilitering ska det bli bättre samverkan mellan specialistsjukvården, vårdcentraler och länets kommuner. För bättre arbete med psykisk ohälsa ska Barn- och ungdomshälsan bli den primära nivån för omhändertagande och Ungdomsmottagningen ska arbeta mer förebyggande tillsammans med elevhälsan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum