Skolverket

Större andel elever tar gymnasieexamen

Dela

Andelen elever som får gymnasieexamen inom tre år på nationella program ökar något jämfört med 2018 – från 76,1 till 76,6 procent. Det är främst elever på högskoleförberedande program som står för en ökning. När det gäller yrkesprogrammen så minskar däremot andelen med examen. Detta visar Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå.

– Det här är sjätte året i rad som andelen elever som tar gymnasieexamen ökar vilket är positivt. Men vi ser också att andelen elever från yrkesprogrammen som tar examen minskar något. Examen är viktig – med den öppnar sig utbildningsvägar och det ökar också chanserna att få jobb, säger Torun Rudin, chef på gymnasieenheten på Skolverket.

Andelen med examen ökar främst på högskoleförberedande program

Det är främst på de högskoleförberedande programmen ökningen har skett jämfört med förra läsåret. År 2019 var det 78,7 procent av eleverna som slutfört gymnasieskolan med examen inom tre år. Det kan jämföras med år 2018 då 77,9 procent av eleverna på högskoleförberedande program lyckades ta examen inom tre år. Det är en större andel elever på samtliga högskoleförberedande program med undantag för det humanistiska programmet.

Ekonomiprogrammet – störst andel med examen

År 2019 är ekonomiprogrammet för första gången det program där störst andel elever, 82,6 procent, tagit en examen inom tre år. Högst andel med examen inom tre år har i samtliga tidigare år, år 2014–2018, varit elever på naturvetenskapsprogrammet.

Andelen yrkesexamen minskar något

På yrkesprogrammen har andelen med examen inom tre år minskat år 2019 då 71,6 procent tog examen jämfört med 2018 då 72 procent tog examen. Det första året sedan införandet av nuvarande gymnasieskolan år 2011 som andelen med examen inom tre år minskat på yrkesprogrammen. Mest minskar fordons- och transportprogrammet med nästan fyra procentenheter.

Ungefär en tredjedel utan examen efter fem år

Samtidigt som andelen elever som tar examen inom tre år aldrig varit högre på nationella program, ökar inte andelen med examen om elever på introduktionsprogram inkluderas. Elever på introduktionsprogram kan behöva ett fjärde och ett femte år på sig för att slutföra sina studier. Skolverkets statistik visar att det är 72 procent av eleverna i elevkullen som började gymnasiestudierna år 2014 och som följdes upp våren 2019 som tagit examen, det vill säga fem är efter att de började sina gymnasiestudier på nationella program eller introduktionsprogram. Denna siffra har i stort varit oförändrad även för eleverna som gick ut åren före. Det innebär fortsatt att 28 procent av eleverna i en elevkull lämnar gymnasieskolan med ofullständiga studier efter fem år, det vill säga utan gymnasieexamen. 99 979 elever började i gymnasieskolan läsåret 2014/15. Samma läsår började 2725 elever som saknade svenskt personnummer. Elever utan personnummer går inte att följa över tid i statistiken.

Mer om gymnasiestatistiken

Det finns två typer av gymnasieexamen; högskoleförberedande examen och yrkesexamen. De elever som får en examen från ett högskoleförberedande program har uppnått grundläggande högskolebehörighet. Det gäller inte för elever med yrkesexamen, men yrkeselever har möjlighet att läsa in en grundläggande behörighet inom programmens 2 500 poäng eller som utökat program. Elever som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program går ofta på ett introduktionsprogram. Varje år börjar ett antal elever i gymnasieskolan som saknar svenskt personnummer. Det innebär att dessa elever inte är möjliga att följa över tid. Den stora majoriteten av dessa elever är nyinvandrade och återfinns nästan alltid på introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Ta del av statistiken och gör egna sökningar

PM: Betyg och skolresultat i gymnasieskolan 2019

Statistik på riksnivå inklusive Sveriges officiella statistik

Statistik om en skola, kommun eller huvudman

Kontaktuppgifter:

För frågor kring gymnasieskolan kontakta Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket, 08-527 336 04

För frågor kring statistiken kontakta Per Alvant, undervisningsråd på Skolverket, 08-527 331 21, Anders Lindberg 08-527 333 89 eller Lennart Johansson 08-527 339 41.

Nyckelord

Dokument

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Så kan skolstatistiken åter publiceras4.9.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lämnar Skolverket över förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik kan publiceras igen. Sedan den 1 september 2020 publicerar Skolverket bara statistik på riksnivå. Detta som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB ändrat sekretesspolicy om att fristående skolors uppgifter omfattas av sekretess. Frågan om statistiksekretessens omfattning har även prövats av Kammarrätten, vars dom har vunnit laga kraft.

TALIS 2018 delrapport 2: Internationell studie om lärares och rektorers arbete23.3.2020 11:00:00 CETPressmeddelande

Över 90 procent av rektorerna är nöjda med sitt arbete. Nästan lika många rektorer anger också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Dessutom ökar andelen lärare som fått återkoppling och samarbetar. Men undersökningen visar också att många lärare och rektorer är stressade, framförallt på grund av administration. Det visar den andra delrapporten av TALIS 2018, en internationell studie från OECD, som belyser lärares och rektorers arbetssituation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum