Fastighetsägarna

Större hyresjusteringar nödvändiga för att möta de ökade kostnaderna

Dela

De årliga hyresförhandlingarna för 2023 års allmänna hyresjusteringar inleds nu runt om i landet. Kraftigt ökade räntor och förvaltningskostnader slår hårt mot fastighetsbranschen vilket avspeglas i Fastighetsägarna MittNords yrkanden.

- För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade kostnaderna behövs betydligt större hyresjusteringar 2023, säger Lisa Hjelm, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord. 

När de årliga hyresförhandlingarna inleds sker det i en orolig och dramatisk ekonomisk tid. De kostnadsstegringar vi nu ser på el och uppvärmning liksom inflationen och höjda räntorsätter press på såväl enskilda hushåll som företag. För fastighetssektorn påverkas förutsättningarna i mycket hög grad och oron är stor för fortsatt ökade kostnader kopplade till uppvärmning, el, vatten, avfallshantering, förvaltning och finansiering.

- Riksbankens höjning av styrräntan är en kraftig smäll för stora delar av fastighetssektorn. Samtidigt har det skett en dramatisk utveckling av priserna på varor och tjänster som är nödvändiga i förvaltningen av hyresrätter, säger Lisa Hjelm. 

För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade ränte- och förvaltningskostnadernaär större justeringar av hyrorna nödvändiga. I Boden är bedömningen att hyran behöver justeras med 10,79 procent.

- Vi har stor respekt och förståelse för att det finns hushåll med små ekonomiska marginaler. Samtidigt är majoriteten av våra medlemmar små företagare som även de har sina räkningar att betala och hyran är deras enda intäkt, säger Lisa Hjelm. 

Den nya förhandlingsmodell som bostadsmarknadens parter enats om baseras på fem faktorer som speglar den allmänna ekonomiska utvecklingen och fastighetsföretagens kostnadsutveckling på orten, men den innebär också att stor hänsyn ska tas till tidigare års utveckling. Justförhandlingsmodellens historiska fokus gör att fastighetsägare inte kommer att kompenseras för den nuvarande ekonomiska utvecklingen med kraftigt ökande kostnader.

- För många fastighetsägare innebär det att situationen kan bli ekonomiskt mycket tuff.Vi behöver alla ta ansvar och hjälpa till att fördela kostnaderna som samhället nu bär i och med energikrisen och inflationen. Fastighetsbranschen kan inte ensam ta smällen, det skulle vara förödande för hyresrättens framtid, säger Lisa Hjelm. 

Att urholka hyrorna i ett läge där räntor och förvaltningskostnader stiger kraftigt kan få negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i landet. Om hyrorna hålls nere kommer signalen vara tydlig till de som vill investera i nya bostäder; satsa på något annat. 

Nyckelord

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Om Fastighetsägarna:

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Välkomnar att Eons medlemskap i Prisdialogen inte förnyas25.11.2022 11:40:00 CET | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Syd välkomnar Prisdialogens beslut att inte bevilja Eon nytt medlemskap i Prisdialogen för Malmö och Burlöv avseende 2023. Beslutet att inte bevilja förlängt medlemskap baseras på att Eon inte i tillräcklig omfattning svarat upp på kundernas förfrågan om fördjupad information avseende alternativa värmekällor, att transparensen och dialogen avseende kommande prisutveckling brustit samt att avvikelsen från prisändringsmodellens åtagande om prisstabilitet varit alltför stor.

1 av 3 trycker planprocessen är för komplicerad23.11.2022 11:50:00 CET | Pressmeddelande

Närmare var tredje tycker att den kommunala processen för att ändra användningen av lokaler är komplicerad. Bygglovsprocessen tar dessutom för lång tid. Det anser en majoritet i en ny kartläggning som Fastighetsägarna och arkitektkontoret White tagit fram. Med ökad kommunikation mellan kommunen och fastighetsägare kan processen bli mer förutsägbar. Det är en av slutsatserna som dras i en gemensam delrapport där Fastighetsägarna och White föreslår sex åtgärder för en snabbare och mer effektiv planprocess.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum