E.ON Sverige AB

Storsatsning gör 1500 km väg tillgänglig för alternativa drivmedel

Dela

Idag invigs den första snabbladdaren inom EU-projektet GREAT på Nobelvägen i Malmö, sida vid sida med den nyrenoverade tankstationen för gas. GREAT är en av de största satsningarna på alternativa drivmedel i Europa. Nu byggs en grön korridor som binder samman Hamburg med Köpenhamn, Oslo och Stockholm genom nära 1 500 km tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel, som el och gas. Energibolag, fordonstillverkare och offentlig sektor samarbetar i en unik satsning för att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn.

GREAT-projektet bygger 70 snabbladdare för elbilar, varav 50 i Sverige, och tre tankstationer för flytande och komprimerad fordonsgas till och med 2018. Nu fylls luckorna och kapaciteten ökas längs sträckan, vilket gör det enklare att använda klimatvänliga fordon för att köra längre sträckor på el eller gas.

- Med ett avstånd på 50-100 km mellan varje snabbladdare som E.ON installerar inom GREAT bygger vi bort problemen som finns för att köra en längre resa i elbil längs sträckningen, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige. Samtidigt fortsätter vi utbyggnaden av fordonsgasen som ytterligare ett led i vår satsning på alternativa drivmedel. Vi tror på förnybar el och biogas som två hörnstenar i utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta.

Fossilfri fordonsflotta – realitet eller drömtänk?

Experter menar att Sverige har ypperliga förutsättningar att bli det första fossiloberoende landet i världen, men inom vissa områden har vi långt kvar. Inte minst inom transportsektorn, som idag står för över en tredjedel av vårt lands samlade koldioxidutsläpp. Ett skifte på fordonssidan är nödvändig för att minska utsläppen. Fordonstillverkarna Nissan och Renault ingår i projektet och har båda framgångsrika elfordon på marknaden. Den tekniska utvecklingen inom elfordon har de senaste åren möjliggjort allt längre resande. Inom några år väntas elbilar med en räckvidd på uppemot 500 km som standard. Snabbladdarna som installeras av E.ON gör det möjligt att ladda de flesta batterier på 20-30 minuter vilket gör långresor i elbil till en realitet.

- Utbyggnaden av infrastruktur är central för att öka försäljningen av elbilar. Vi deltar i GREAT för att säkerställa att våra kunder problemfritt kan resa längre sträckor och över landsgränser i sina elbilar, säger Jarkko Ahlbom, Zero Emission Strategy Manager, Nissan Nordic Europe.

- Renault har sedan lång tid arbetat med innovation där elbilstillverkningen är en viktig del. Det är därför naturligt för oss att delta i GREAT projektet som gör hållbara transporter möjligt i framtiden, säger Karin Karlsson, Informationschef Renault Nordic AB

Samarbete över gränserna

GREAT samfinansieras av EU och är ett av de största projekten för alternativa drivmedel i Europa. Region Skåne leder projektet som initierats av det politiska nätverket STRING, vilket förenar regioner i Sverige, Danmark och norra Tyskland. För Region Skåne, som har en fossilfri transportsektor som ett viktigt mål, är GREAT en möjlighet att minska utsläppen i hela regionen.

- Samarbetet inom GREAT ger en möjlighet för oss som offentlig aktör att bidra till att öka användningen och marknadsandelen för fordon för alternativa drivmedel. Det är ytterst viktigt att minska transportsektorn negativa miljö- och klimatpåverkan och att minska vårt beroende av fossila bränslen, säger Thomas Hansson, Ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden och STRING.

Kort om GREAT

Sträckning: Längs EUs transportkorridor från Hamburg till Oslo och Stockholm

Snabbladdare: 50 i Sverige, 15 i Danmark och 5 i norra Tyskland

Gas: 3 stationer för flytande (LNG) och komprimerad (CNG) fordonsgas för tunga fordon

Teknik: Snabbladdare enligt EU-standard på 50 kW med 3 kontakter (AC, Chademo, CCS)

Privata partners: E.ON Sverige, E.ON Danmark, E.ON Biofor, FordonsGas, Nissan, Renault

Offentliga partners: Region Skåne (Projektledare), Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hufvudstaden, Köpenhamns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, Hansestadt Hamburg, Danmarks Tekniska Universitet

Kontakter/Ytterligare information

E.ON
Mattias Vendel, Programme Manager – eMobility and GREAT
Mattias.vendel@eon.se
0722 44 54 05

Region Skåne
Britt Karlsson-Green, Projektledare GREAT
Britt.karlsson-green@skane.se
044 309 39 27

Nissan
Alexandra Österplan, Kommunikationschef
aosterplan@nissan-europe.com
08 506 612 15
0706 93 47 51

Renault
Karin Karlsson, Informationschef Renault Nordic AB
karin.karlsson@renault.com
0761 19 92 77

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Historisk elnätsanslutning möjliggör förnybar energi till hela Sverige19.11.2018 08:06Pressmeddelande

Under hösten har anslutningsavtal tecknats för den största vindkraftsatsningen i E.ONs historia. Det är det nybildade bolaget E.ON Wind Nysater AB som ska ansluta 475 megawatt vindkraft till elnätet i Västernorrland. Avtalet innebär att nästan 100 årsarbeten skapas i regionen när ny elledning ska byggas. 475 MW motsvarar nästan effekten i Sveriges tredje största vattenkraftverk, Porjus i Lule älv.

E.ON bygger en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Västernorrland16.11.2018 10:05Pressmeddelande

Idag fattades beslut om att E.ON kommer att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand och utgörs av de två projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, i framför allt Härnösands kommun, får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum