Trafikverket

Storsatsning på bussresor i Uppsala län

Dela

En satsning på 50 miljoner kronor ska utveckla de kollektiva resorna med buss i Uppsala län, främst på landsbygden. Under perioden 2016-2019 kommer över 100 busshållplatser att byggas om och bli mer tillgängliga. Ytterligare 20 miljoner satsas på att öka trafiksäkerheten på anslutande vägar.

Det är hållplatser med fler än 20 av- och påstigande om dygnet som kommer i fråga för upprustning.
Vägen till och från busshållplatserna för gående och cyklister ska bli säkrare. Bättre cykelparkering i anslutning till hållplatsen, ökad anpassning för funktionshindrade och en allmän uppsnyggning är också delar i ombyggnaden. Trafikverket, Regionförbundet Uppsala län, UL och berörda kommuner samverkar i projektet.

- Det ska bli tryggare, säkrare och mer attraktivt att ta sig till och från bussen och att resa kollektivt med buss. Vi har samlat pengar från olika, statliga planer till ett kraftfullt paket med gemensam målbild, säger Ylva Gustafsson Höjer, enhetschef på Trafikverket i Region öst.

Som grund för planeringen ligger den strategi för kollektivtrafik som den regionala kollektivtrafik-myndigheten och Regionförbundet Uppsala län har tagit fram. Planeringen görs i samarbete mellan Trafikverket, Regionförbundet, UL och de berörda kommunerna.

- Att göra det möjligt för fler att använda kollektivtrafik är en mycket viktig uppgift. De flesta bussarna har god tillgänglighet för funktionshindrade personer. Nu ska också hållplatser på landsbygden anpassas, säger Bertil Kinnunen (S), landstingsråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län.

Trafikverket handlar upp entreprenaderna och projektleder arbetet med ombyggnaden. Arbetsnamnet för projektet är ”100 uppåt”.

Vad: Drygt 100 busshållplatser i Uppsala län byggs om.
När: Ombyggnaden börjar under hösten 2016 och ska vara klar 2019.
Hur: Närmare 50 Mkr till kollektivtrafikåtgärder, från olika statliga planer, har frigjorts och lagts i en gemensam pott. Ytterligare 20 Mkr läggs på säkerhet på anslutande vägar.
Varför: Det ska bli mer attraktivt att resa kollektivt med buss, genom att hållplatserna blir säkrare och mer tillgängliga.
Vilka: Trafikverket, UL och Regionförbundet Uppsala län samarbetar i projektet

Kontakter

Kontaktperson
Ivan Andic, åtgärdsplanerare, Trafikverket, Region Öst, 070-724 52 86

Bertil Kinnunen (S), landstingsråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län, 070-763 40 71

Johan Edstav (MP), förbundsordförande i Regionförbundet Uppsala län, 070-611 00 77

Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum